smahu správy

Je príbeh žiarlivého grófa pravdivý?

Okrem príbehu o strážcovi, o ktorom sme už v minulosti písali, sa k dejinám Stropkovského hradu zachoval aj iný príbeh. Dej tohto príbehu sa odohráva v polovici 16. storočia a rozpráva o žiarlivosti mladého grófa Gabriela Peréniho (1532 – 1567).

Gróf počas života zastával postupne niekoľko úradov. V roku 1548 sa stal pánom Stropkovského hradu. Doboví uhorskí spisovatelia pripísali grófovi z Perína otrasný skutok, ku ktorému ho vraj dotlačila už spomínaná žiarlivosť. Manželku Helenu Orságovú ( niekde je uvádzaná ako Elena) mu závidelo mnoho šľachticov. V dôsledku toho, že Gabriel zastával viacero úradov, musel veľa cestovať. Niekedy s ním šla aj manželka, inokedy nie. Keď sa gróf dozvedel, že v čase jeho neprítomnosti sa Helena stretáva na hrade v Stropkove so šľachticmi a prijíma od nich početné lichôtky, začal žiarliť. Nešťastný manžel obvinil grófku z nevery, zakázal jej ukazovať sa ľuďom na oči a nariadil jej nosiť pás cudnosti, jej izbu nechal zamknúť a okná zamurovať a nechal jej len maličké okienko. A keď, ani to nepomohlo a do uší sa mu aj naďalej dostávali reči o manželkinej nevere, nechal ju zamurovať do jednej z komnát Stropkovského hradu, kde ju nakoniec otrávil. Povrávalo sa, že zúfalá Helena o polnoci v meste straší. Gróf Peréni ju prežil iba o štyri roky. Takto i keď s drobnými obmenami sa príbeh zachoval. Ale bolo to skutočne takto? Skúsme sa pozrieť na to, čo nám prezradia pramene i odborná literatúra. Sirmaj A., uhorský historik 19. storočia, vo svojej práci popiera tento zločin grófa. Uvádza, že veľká zloba Františka Forgáča, v tom čase varadínskeho biskupa a dvorného kancelára obvinila Gabriela Peréniho z vymyslenej vraždy manželky. Sirmaj tiež spomína, že ako ju mohol otráviť, keď smrť Heleny Peréniovej dokázateľne nastala 1. mája 1569 v Trebišove, teda dva roky po smrti grófa. A ďalej, že prednesená pohrebná reč nad hrobom grófky, pochovanej po boku manžela, poukazuje na pravý opak. V nej sú vychválené mnohými slovami vernosť týchto manželov a ich vzájomná láska a opak hovoria aj manželove náhrobné kamene, ktoré z trvalej lásky so zármutkom a s mnohými slzami dala postaviť najvernejšia manželka Helena Orságová. To považuje Sirmaj za dostatočný dôkaz vzájomnej lásky a nie nenávisti pána a paní z Perína. Skutočnosť, že grófka Helena prežila svojho manžela, môžeme potvrdiť aj my na základe archívneho materiálu. Ide o listinu z roku 1569, kde sa uvádza: …grófka Helena Orságová, vdova po nebohom Gabrielovi z Perína… Pre doplnenie len uvádzame, že ide o listinu, v ktorej uhorský panovník odovzdáva v uvedenom roku Stropkovské panstvo novému vlastníkovi Jánovi (III.) Pete. Na záver môžeme zhrnúť, že príbeh o smutnom osude grófky Heleny Orságovej je len výmysel doby, v ktorej s manželom žila a nezakladá sa na pravde, čo vieme potvrdiť na základe listín zachovaných v archíve. Pre doplnenie môžeme ešte uviesť, že manželia Gabriel a Helena sú pochovaní vo farskom kostole v Sárospataku.
Mgr. S. Rovňáková, historička múzea v Stropkove

redakcia | 10. 12. 2014 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 505x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou