smahu správy

Stropkov si v hodnotení transparentnosti pohoršil

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko zverejnila v uplynulých dňoch v rámci projektu Otvorená samospráva rebríček transparentnosti stovky najväčších miest v republike. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich internetových stránkach a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov.

„Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak,“ zdôraznili autori projektu.
V absolútnom poradí je naše mesto vyššie ako pred dvomi rokmi, v celkovom hodnotení je však výsledok o dve percentá horšie. Zo sto najväčších samospráv na Slovensku skončil Stropkov na 73. mieste (v roku 2012 77. miesto) so známkou C- a celkovým ziskom 41 % zo sto možných (v roku 2012 mal 43 %).
Transparency International hodnotilo jedenásť ukazovateľov: Prístup k informáciám, Účasť verejnosti na rozhodovaní, Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, Predaj a prenájom majetku, Rozpočet, Dotácie a granty, Byty a sociálne zariadenia, Personálna politika, Etika a konflikt záujmov, Územné plánovanie a stavebný úrad, Obecné podniky a investície.
Dobré výsledky dosiahlo mesto v prístupe k informáciám (76 % zo 100 %). V tomto ukazovateli stratilo mesto body len za chýbajúcu verejne dostupnú evidenciu prihlásených psov. Nadpriemerne (56 %) boli hodnotené aj informácie o mestskom rozpočte. Z hľadiska účasti verejnosti na rozhodovaní dostalo mesto 48 %. Pozitívnom je, že na mestskom webe sú dostupné zápisnice zo zasadnutí MsZ i videozáznamy z nich. Hodnotilo sa tiež, či sa môžu občania zúčastňovať zasadnutí MsZ a jeho komisií. V oboch prípadoch je to možné, no, v Stropkove sa verejnosť nemá možnosť oficiálne dozvedieť o termíne konania zasadnutí komisií MsZ. Mesto by však body stratilo za posledné rokovanie MsZ, kedy poslanci Smeru odhlasovali zastavenie diskusie ku kauze hnedého priemyselného parku a prítomní občania tak nedostali možnosť k tomuto bodu vystúpiť.
Na druhej strane najhoršie ukazovatele boli v rámci Etiky a konfliktu záujmov a Územného plánovania (po 0 %). V rámci prv spomenutého ukazovateľa je podľa TIS nedostatkom, že mesto stále nemá vytvorený etický kódex volených predstaviteľov alebo zamestnancov samosprávy. Na oficiálnej internetovej stránke mesta tiež chýbajú zápisnice zo zasadnutí komisie MsZ na ochranu verejného záujmu, nenachádzajú sa tam majetkové či daňové priznania primátora. Transparentnosti slovenských samospráv by podľa TIS pomohli aj majetkové a daňové priznania mestských poslancov. Tie však nemá zverejnené žiadna zo stovky analyzovaných miest. Naša samospráva stratila body aj za skutočnosť, že v rámci mesta neexistuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.).
Výrazné nedostatky vykazuje stropkovská samospráva aj v informovaní o predaji a prenájme majetku (5 %), personálnej politike (11 %) a Bytoch a sociálnych zariadeniach (12 %). V rámci problematiky nakladania s majetkom mesta TIS zistila, že od roku 2013 mesto ani raz nepoužilo pri predaji alebo prenájme majetku elektronickú aukciu, na oficiálnej internetovej stránke nie sú zverejnené informácie o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo rokovacích materiálov pre poslancov MsZ). Takisto tam chýbajú zverejnené zápisnice z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku a s tým spojený archív výsledkov a zápisníc z procesu verejných obchodných súťaží minimálne za posledné dva roky. Transparentnosť Stropkova pokrivkáva aj v rámci personálnej politiky (11 %). Mesto dlhodobo nerealizuje výberové konania aj na miesta referentov, vedenie neodpovedalo, koľko referentov zamestnali od roku 2013. Na internete sa nenachádzajú oznámenia o výberových konaniach ani zápisnice z nich, ani informácie o voľných pracovných miestach v samospráve. Neúplný je tiež profesijný životopis primátora, ktorý neobsahuje informácie o jeho členstvách v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.
Podľa TIS nebolo v poslednom období dostatočne transparentné ani prideľovanie obecných bytov (12 %). Mesto ich od januára 2013 pridelilo 13, no verejnosť sa nemala odkiaľ dozvedieť, podľa akých kritérií.
Dodajme, že v transparentnosti dopadli najlepšie mestá Martin, Prievidza a Rožňava (72, 71 a 70 %), najhoršie Veľký Krtíš, Štúrovo a Sabinov (28, 25 a 23%). Susedný Svidník skončil na 26. mieste (s 53 %-ami) a známkou C+.

Peter Novák | 15. 10. 2014 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 1841x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1]
Grizzly 16. 10. 2014 o 19.54 hod. IP: 88.212.42.XXX

Zase zavádzanie. Ja som videl hodnotenie hospodárenia a ekonomického zdravia slovenských miest a veru Stropkov si nevedie zle, je v prvej polovici. Nijako si nepohoršilo oproti iným rokom.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou