smahu správy

Primátor vypovedal pred súdom!

obrazokPriznal 270-tisícový dlh i utajovaný dodatok

V piatok predpoludním sa na Okresnom súde vo Svidníku konalo pojednávanie týkajúce sa uznania 272-tisícového dlhu Mesta Stropkov voči prešovskej spoločnosti PKB Invest. Stavebná firma si uplatňuje pohľadávku voči mestu za údajné nepredvídané práce, ktoré vykonala v hnedom priemyselnom parku v roku 2011.

Na pojednávaní sa zúčastnil primátor Peter Obrimčák a právny zástupca mesta Jozef Bujdoš. Protistranu zastupoval konateľ PKB Investu Ján Bync a jeho právny zástupca Ján Garaj. Priebeh pojednávania sledovali aj dvaja poslanci stropkovského zastupiteľstva Ondrej Brendza a Stanislav Humeník. Skupina siedmich poslancov z pravicového klubu a nezávislých totiž súdu v predstihu doručila vyjadrenie, ktorým napadli uzavretie Dohody o zmieri medzi mestom a PKB Invest.

Bez vedomia poslancov i verejnosti
Okresný súd mal v piatok prijať uznesenie, ktorým by schválil Dohodu o urovnaní, ktorú 6. februára 2014 podpísal primátor Peter Obrimčák. V dokumente uznal dlh mesta voči PKB Invest vo výške 272 500 eur. Dohodu však vo svojom vyjadrení doručenom súdu spochybnil aj mestský právnik. Ak by súd predmetné uznesenie prijal, mesto by firme muselo celú sumu zaplatiť, v opačnom prípade by si Prešovčania mohli pohľadávku uplatniť v exekučnom konaní. Právnik PKB Investu argumentoval Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo podpísaným primátorom v septembri 2011, kde P. Obrimčák de facto objednal práce naviac za 272 tisíc. Neskôr, vo februári 2014, primátor dobrovoľne podpísal aj dohodu o uznaní celého dlhu, preto podľa J. Garaja neexistuje dôvod, prečo by ju súd nemal uznať. Je však dôležité pripomenúť, že sporný dodatok na práce naviac nebol nikdy zverejnený na internetovej stránke mesta. Nevedela o ňom verejnosť, ani poslanci zastupiteľstva, nebol krytý ani v mestskom rozpočte. A v prípade, že akákoľvek zmluva nie je zverejnená do troch mesiacov od jej podpisu štatutárom mesta, z právneho hľadiska neexistuje. Projektová manažérka Aliancie Fair Play Eva Vozárová uvádza, že ak by mesto zaplatilo za tovar alebo službu na takúto neexistujúcu zmluvu, môže ísť o trestný čin. „Navyše, pokiaľ by bola takáto zmluva napríklad súčasťou eurofondového projektu, Európska komisia by zrejme neváhala požadovať vrátenie peňazí,“ dodáva E. Vozárová.
Mesto neeviduje ani faktúru za práce, ktorých vykonanie prezentovali zástupcovia PKB Investu. Na vyplatenie údajného záväzku teda nie je zákonný dôvod. Ten by však nastal v prípade, ak by súd v uznesení odobril spomínanú Dohodu o uznaní dlhu. Vtedy by už nebol potrebný platný dodatok, ani žiadne faktúry. Ján Bync vo svojej výpovedi opísal, prečo boli práce naviac potrebné. Podľa neho boli v projekte viaceré nelogické veci, preto ho bolo nevyhnutné prepracovať, niektoré práce nevykonávať, iné doplniť. „Mesto nás požiadalo, aby sme urobili všetko, ako je potrebné a zvyšné práce naviac sme zahrnuli do Dodatku č. 3. Následne sme ich aj fakturovali. Do roku 2012 nám mesto pravidelne uznávalo stav záväzkov, teda celú dlžnú sumu. Až v roku 2013 dostal náš audítor list, v ktorom mesto oznamuje, že záväzok neuznáva,“ uviedol J. Bync. V januári 2012 však mesto spomínaný dlh neevidovalo. Bývalý prednosta Ivan Kleban nám vtedy v oficiálnej odpovedi na našu žiadosť o informácie napísal, že k 10. januáru 2012 mesto evidovalo 17 faktúr po lehote splatnosti vystavených dodávateľmi za rok 2011, v objeme 105 785,43 eur. Ako teda samospráva mohla v rokoch 2011 i 2012 uznávať 272-tisícový záväzok, keď neevidovala žiadnu faktúru v podobnej výške a v registri platných zmlúv sa sporný Dodatok č. 3 nenachádzal? J. Bync ďalej uviedol, že následne podali na samosprávu žalobu, po ktorej mu primátor zaslal list. „Informoval nás, že má prisľúbené peniaze a do troch mesiacov nám dlh zaplatí. Ani to sa však nestalo. Práce však boli prevedené, každý si to môže skontrolovať a my chceme svoje peniaze.“ Mrzí ho vraj, že napriek dohode s primátorom sa stretávajú na súde.

Právnik spochybnil zmluvu a žiada posudok
Právny zástupca mesta Jozef Bujdoš uviedol, že Dodatok č. 3, podľa ktorého sa mali práce vykonať, sa nenachádza v registri zmlúv MsÚ a nikdy ani nebol zverejnený na internetovej stránke mesta. Preto nemôže byť podkladom pre uzavretie Dohody o uznaní dlhu. „Zo zákona platí, že k uzatvoreniu dodatku kvôli jeho nezverejneniu nedošlo a nemožno ho ani nahradiť novým záväzkom, teda Dohodou o urovnaní,“ argumentoval J. Bujdoš. Pokračoval, že dodnes nie je nikde uvedený súpis prác, z dohody podpísanej primátorom nie je zrejmé, či práce vôbec boli prevedené a skontrolované. Požiadal preto o vypracovanie znaleckého posudku, ktorý by potvrdil a definoval prípadné práce vykonané nad rámec platnej zmluvy. „Aby v ňom boli uvedené ceny materiálu, množstvá, ceny práce v období, kedy boli dodávané a vykonávané.“ Ďalej vysvetlil, že každá Dohoda o urovnaní podlieha priebežnej finančnej kontrole. Tú vykonáva vedúci zamestnanec MsÚ (vedúci finančného odboru) a v tomto prípade sa tak nestalo. „Nestačí, že ju podpísal primátor. On sám nemôže overovať priebežnú finančnú kontrolu bez vedomia kompetentného zamestnanca,“ zdôraznil J. Bujdoš. Právnik J. Garaj reagoval, že neplatnosť Dodatku č. 3 spôsobilo mesto tým, že ho nezverejnilo. K jeho plneniu však došlo a mesto sa tak bezdôvodne obohatilo. Situáciu vraj vyriešila práve Dohoda o uznaní dlhu. J. Bujdoš následne informoval o rokovaní zástupcov mesta s PKB z januára tohto roka, kde spolu vedúcim Odboru výstavby MsÚ Ladislavom Dubasom primátora dôrazne upozorňovali, že takáto dohoda v žiadnom prípade nemôže byť uzavretá. „Bez nášho vedomia však bola podpísaná 6. februára 2014. Osobne som sa k nej dostal až 30. júna. O tom, že bola zverejnená (v Obchodnom vestníku – pozn. red.) nevedel žiadny zamestnanec MsÚ,“ povedal J. Bujdoš.
Primátor uznáva sporný dlh
Až do polovice pojednávania Peter Obrimčák mlčal. O vyjadrenie ho opakovane žiadali obaja zástupcovia protistrany. Po jeho vystúpení ostali prekvapení viacerí prítomní, vrátane právnika J. Bujdoša. Okrem iného priznal podpis Dodatku č. 3, ktorý takmer tri roky tajil. „Keď ma pán Bync informoval, že práce naviac je potrebné urobiť, tak som dodatok podpísal. Prácu, ktorú PKB Invest vykonal, si vážim. Dohoda (z februára 2014 – pozn. red.) sa podpisovala v dobrej viere a trvám na jej záveroch.“ Na súde tak nastala veľmi neobvyklá situácia – J. Bujdoš viacerými právnymi argumentmi spochybnil celý dlh s cieľom obhájiť mesto a predísť uznaniu nejasného záväzku, zatiaľ čo P. Obrimčák uznal všetky nároky protistrany i závery spornej dohody. Dlh má byť podľa neho splatený sľúbeným päťročným úverom z ministerstva hospodárstva vo výške 270 tisíc eur, ktorý začne samospráva splácať od decembra 2015.
Sudca Ivo Parada po argumentácii jednotlivých strán uzavrel dokazovanie a vyzval oboch právnych zástupcov na prednesenie svojich návrhov. J. Garaj trval na schválení dohody a v prípade, že k zmieru nedôjde, podajú žalobu na vyplatenie dlžnej sumy navýšenej o úroky z omeškania. Primátor si vzal slovo ešte pred právnikom J. Bujdošom. Z jeho vyjadrenia vyplynulo, že 14 tisíc eur, ktoré by mal stáť znalecký posudok na overenie prác, neplánuje vyčleniť. Celý problém označil za politikárčenie. Zdôraznil, že práce vykonané boli a súdu navrhol zmier schváliť. Iný názor mal J. Bujdoš: „Zmier nie je možné uzavrieť. Trvám na vypracovaní znaleckého posudku, aké práce a v akých merných jednotkách boli urobené.“ Majiteľ PKB reagoval, že znalecký posudok by aj tak všetky práce potvrdil, preto nemá s jeho vypracovaním problém. Splatnosť dlhu by sa však zbytočne predĺžila. J. Garaj podotkol, že sa ešte nestretol so situáciou, kedy by mandant (primátor) mal priamo na súde rozpor so svojím právnym zástupcom. Sudca zúčastneným oznámil, že vzhľadom na doručené vyjadrenia právnika mesta i poslancov zastupiteľstva k Dohode, je potrebné sa oboznámiť s ich obsahom. Ako posledný sa ešte o slovo prihlásil P. Obrimčák, ktorý zopakoval, že trvá na zmieri a vyplatení celej sumy veriteľovi. Pojednávanie bolo odročené a bude pokračovať 22. augusta.

obrazok

Peter Novák | 16. 7. 2014 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 1840x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1] Riesenie korupcie na miestnej urovni!
JozoSats 17. 7. 2014 o 22.52 hod. IP: 134.3.146.XXX

S uzasom sledujem zo zahranicia ako sa riesi korupcia na miestnej urovni v Stropkove. Chcel by som verit,ze toto primatorovi neprejde a dakujem Spektru za odhodlanie informovanie a verejny tlak na korupcne afery v miestnej sprave!

Len tak dalej raz to pochopia politici a verejna speva,ze uz nemozu korumpovat dalej a iba dufam ze prejdu k moralnej a transparentnej sluzbe obcanom.

Reporterom Spektru drzim palce.

S pozdravom JozoSats Nemecko

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou