smahu správy

Nezabúdaj

Je známe, ako všetky kresťanské konfesie sa na celom svete snažia, aby ich bohoslužobná reč k veriacim bola nielen blahozvučnou, ale i zrozumiteľnou. Aj pápež Ján Pavol II. pri svojej historickej návšteve kultúrneho centra Prešova akcentoval: „Je raritou, že v najvýchodnejšom kútiku našej vlasti zostala dodnes zachovaná tradícia východoslovanského cirkevného obradu.“ Uvedené tvrdenie pripadá najviac do úvahy aj pri tohoročnom jubileu dedičnosti Cyrila a Metóda, ktorá povzbudila na najvyššiu kultúrnu úroveň všetkých Slovanov. Totiž prebehlo už 1350 rokov od prvých slovanských prekladov bohoslužobných kníh, ktoré ešte v predvečer misie doniesli v 863. roku na Veľkú Moravu. Títo solúnski bratia darovali nám kresťanstvo gréckobyzantského (východného) obradu v zrozumiteľnej staroslovančine vyjadrenej v azbuke. Je potešujúce, že aj Rusín nezabudol na svoj materinský jazyk a nestratil sa z etnickej mapy sveta. Teraz našej mladej generácii treba vštepovať realitu, že Saloniky sa nachádzajú v „gréckej Makedónii“, kde žili Slovania. Práve preto Soluňania – svätí brania, ovládali slovančinu, čo potvrdzujú aj slová imperátora Michala III.: „Vy bo esta soluňanyna, da soluňane vsi čisto slovjansky besidujuť.“ Východné stredoveké cisárstvo nazvali Byzantskou ríšou, pretože ich hlavné mesto Konštantinopol (dnešný Istambul) založiť v 4. storočí cisár Konštantín Veľký na mieste starobylej gréckej osady Byzantión. A hlavným štátnym jazykom bola spočiatku latina, ale postupne prevzal vodcovskú úlohu v byzantskej ríši grécky prvok. A postupne gréčtina prevzala úlohu v štátnej správe, vojsku i cirkvi. Kultúrny vrchol panoval v ríši až do 13. storočia, čo v stredovekej Európe neexistovalo, lebo v nej prevládali pohanské obrady. Preto cisár Justinián (527–565) odstránil novoplatonizmus a dal postaviť veľkolepý chrám Božej Múdrosti (Hagia Sophia), ktorý dnes patrí ku skvostom Istambulu. Vtedy aj skončila antická východorímska ríša a nastal začiatok ríše byzantskej. Autor predmetného príspevku zostavil a napísal ponad 30 učebníc a pracovných zošitov v cyrilike (azbuke) pre žiakov základnej školy, kde sa ujalo vyučovanie rusínskeho jazyka a literatúry v týždenných dvojhodinovkách. Za čo v roku 2007 na Svetovom kongrese Rusínov na Jagelonskej univerzite v Krakove bol ocenený medailou a prémiou Cyrila a Metóda z fondu Torontskej univerzity za rozvoj rusínskeho jazyka. Vážený čitateľ, prečítaj text na uvedenej medaily pod názvom: „Rusyňskyj jazýk býv i bude.“
Mgr. Ján Hríb

redakcia | 11. 12. 2013 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 206x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou