smahu správy

Európska kampaň EU-OSHA - Zdravé pracoviská

„Spolupráca pri prevencii rizík“

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Nová kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Kampaň sa zameriava na:
- prevenciu rizík,
- riadenie rizík,
- podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík,
- podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.
V tomto roku sa Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uskutoční v 43. kalendárnom týždni (t.j. v dňoch 21. – 25.10.2013). Európsky týždeň pozostáva z radu podujatí v celej EÚ aj mimo nej na zvyšovanie informovanosti. Je prehliadkou podujatí po celej Európe, ku ktorým patria konferencie, výstavy, školenia a činnosti, pri ktorých spolupracujú veľké a malé organizácie.
Na oddelení preventívneho pracovného lekárstva (č. dv. 303 a 312) v budove RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Ul. Sovietskych hrdinov 79, prebehne dňa 24.10.2013 od 800 hod. do 15.00 hod.
Deň otvorených dverí
Zamestnanci odboru preven¬tívneho pracovného lekárstva a toxikológie budú poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov ale aj zamestnancov v otázkach:
právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
preventívne hodnotenie zdravotných rizík z faktorov práce a pracovného prostredia,
obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov.
Viac informácií o kampani a možnostiach zapojenia sa do novej kampane nájdete na internetovej stránke kampane: http://www.healthy-workplaces.eu/sk/.
Ing. Slávka Vasilenková, odd. PPLaT, RÚVZ Svidník

redakcia | 23. 10. 2013 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 100x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou