smahu správy

Mladí umelci sa rozlúčili sériou koncertov

Záver školského roka 2011/2012 v ZUŠ F. Veselého v Stropkove sa niesol v znamení rôznych verejných vystúpení a koncertov. Priaznivci dychových nástrojov, konkrétne hry na zobcovej a priečnej flaute, klarinete a saxofóne (tr. uč. Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová, Mgr. art. Branislav Dravecký), si mali možnosť vypočuť jednotlivé skladby počas verejného koncertu v Kaštieli pod názvom Na krídlach melódie.

Začiatkom mesiaca jún 2012 opustili brány školy absolventi hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru. Počas posledných minulých týždňov predvádzali svoje umenie pred verejnosťou v hre na klavíri, na akordeóne, v hre na priečnej flaute. V samostatnom koncertnom pásme sa v mestskom kaštieli predstavil v samostatnom koncertom pásme Martin Potoma, ktorý prezentoval svoje spevácke umenie. Škola každoročne v závere školského roka organizuje veľký verejný koncert pod názvom Hráme, spievame, tancujeme. Počas tejto akcie sa pred zrakmi divákov predstavili jednotlivé súbory, ktoré pracujú v ZUŠ. Diváci si mali možnosť vypočuť a pozrieť tvorbu komorného súboru z dychového oddelenia, ktorý pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Draveckej Mikulovej. Svoje umenie predviedli aj žiaci akordeónového oddelenia z triedy p. uč. Ing. Jána Mayera v spolupráci s detským speváckym zborom Maľovaný svet (Ľ. Jakubčová). Vyvrcholením verejného koncertu bolo vystúpenie Školského orchestra, ktorý pracuje pod vedením p. uč. Daniela Hica, Dis. art. Zhruba dvojhodinový program bol spestrený vystúpením žiakov tanečného odboru, ktorý sa predviedli v ukážkach moderného a ľudového tanca. Jednotlivé choreografie z tejto oblasti pripravila tr. uč. Jana Haňáková. Mimoriadny záujem vzbudili ukážky baletného umenia, ktoré so svojimi žiakmi pripravil učiteľ klasického tanca Ján Fečko, Dis. art. Koniec mesiaca jún 2012 patril absolventom II. stupňa literárno-dramatického odboru, ktorí si pre svojich divákov pripravili divadelnú inscenáciu o strachu, izolácii pred svetom, sile priateľstva pod názvom Ja a ty. Mladí absolventi pripravili hru pod réžijným vedením Mgr. M. Cimbalu.
ZUŠ F. Veselého

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok

redakcia | 18. 7. 2012 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 122x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou