smahu správy

Vaše ohlasy 10/2012

Gorila, opičky, opice…

Príbeh Gorily zasiahol asi každého z nás. V debatách i diskusiách každý prezentoval svoj názor na danú tému. Či je pravičiar, ľavičiar alebo stred – zelený (citujem členov Senior párty pri Klube dôchodcov), sa zhodneme v jednom, že kauzu Gorila je potrebné vyšetriť orgánmi na to určenými. Pri jednom rozhovore mi rak kamarát povedal, že tí, čo sú pri moci si prilepšia najviac, tých môžeme nazvať gorilami. Tých menších, ktorých stretávame bežne, či už sú to riaditelia firiem, primátori, starostovia, sudcovia, lekári, úradníci atď., ktorí okrádajú bežných ľudí o mzdy, prijímaním úplatkov, dosadzovaním do funkcií svojich najbližších a podobne, tých môžeme nazvať opičkami. No podľa mňa sú aj opice. Na výbore urbárskej spoločnosti v Bokši sa rozbehla diskusia o tom, ako Mikloš, Dzurinda (iných som nepočul) to sú tie gorily, čo kradnú, okrádajú ľudí a štát. Len zabudli sa oni pozrieť do zrkadla, ako je to s nimi. Jeden ukradne lesy a pozemky, lebo pri prevode majetku zaprie svojho strýka, ktorý žil, ale pre neho bol na neznámom mieste. Pre druhého nebol problém z futbalového ihriska ísť a poodrezávať zábrany za futbalovou bránou (a možno by stihol aj zábradlie okolo ihriska) a predať do zberných surovín. Mohol by som pokračovať, ale oni sú dobrí, to tí pravicoví, ktorí im škodia. O nástenkovom tendri, diaľniciach, emisiách samozrejme nepadlo ani slovo – to sú tí naši ľavicoví. To je tá tretia skupina. K nim treba pridať aj aktivistu na členskej schôdzi, ktorý vtláčal do ruky letáky a program ich spasiteľa. Ak už hovorím o kresťanstve, tak už som dosť toho prečíťal i počul, ale to, čo som čítal v Spektre č. 9 (Predvolebné posedenie s členmi SP pri KD) tak doteraz nemôžem tomu uveriť. Že tým nepodpísaným seniorom sa už rozum celkom zastavil? Nielen to, že si z klubu urobili politickú kanceláriu, ktorú im mesto financuje, ale pomenovať ukrižovanie Krista boháčmi z pravice, to by nemalo nás pravicových voličov nechať na pokoji. Nehovorím, že všetko, čo robí pravica je dobré, ale taký článok dokáže napísať, jemne povedané, iba zaslepenec, ktorý nedokáža pochopiť, že politická strana nepotrebuje 300 ľudí, aby kandidovala do parlamentu. A Pilát nebo ani v jednej bohatej pravicovej strane či v KDH, SaS, Most – Híd a ani v SDKÚ – DS. Preto vyzývam pravicových voličov, aby išli voliť a nedovolili, aby nás oni „ukrižovali“.
P. S.: V mestskom zastupiteľstve musíme rozobrať rozpočet mesta, ktorým sa poukazujú financie na Klub seniorov, lebo ich aktivity my mali smerovať asi iným smerom.
Marián Bujdoš, poslanec MsZ

Dá sa dospieť k spravodlivému štátu

V posledných dňoch viac ako inokedy slýchať od ľudí, z médií, v škole, na internáte spleť pocitov, informácií, názorov na rovnakú tému. Ich množstvo sa vo mne kumuluje a vedie k nutkaniu vydať zo seba. Nemal by pritom chýbať sebakritický prístup. A tak svoj postoj chce v tomto „politickom období“ vyjadriť nie jeden z nás.
Vezmem si za možné – vyriešiť všetky súčasné negatívne fenomény na Slovensku. Vo fenoméne Gorily mi imponoval detektor lži. Naprosto ide o logický návrh. Zdravý sedliacky rozum ho ocení, pretože bez okolkov môže priniesť vyriešenie problémov. Keďže mnoho uznávaných odborníkov odstúpilo od tejto možnosti, bude za tým niečo. Tento stroj potom nemôže vykazovať spoľahlivú robotu. Preto musím spochybniť svoje pozitívne hodnotenie detektora lži a získať o ňom poznatky. Tak budem vedieť či by bol detektor efektívny k vyriešeniu kauzy alebo je to naopak škodný návrh.
Politické strany nám zväčša ponúkajú svoje programy, ktoré by v prípade úspechu vo voľbách, chceli realizovať. Sú tu aj politické subjekty, zväčša nové, ktoré nám nevedia detailnejšie opísať svoj program natoľko, aby sa vyjadrili k všetkým oblastiam, ktoré nás zaujímajú. Pri takomto koktavom vystúpení je zrejmé, že nováčikom neprisúdim svoj hlas. Napriek tomu ma kauza G odrádza od –v posledných rokoch- vládnucich strán a tieto nové koktavé strany ma priťahujú. Program detailný nemajú, iba zopár prednostných priorít, ktoré, ak by splnili (vyriešenie korupcie,..), ich ďalšie kroky (nezamestnanosť, rodina, poľnohospodárstvo,…) by sa ukázali následne. A ak by korupciu vyriešili a odstránili, vložil by som dôveru, že aj ich ďalšie kroky by tiež boli správne. Je to 50 na 50, ako to len posúdim… Rozhodnúť sa by bolo dobré pre možnosť, ktorú mi bude naznačovať svedomie.
Na Slovensku je mnoho odborníkov so zaslúženými titulmi, ktorí by mali figurovať v riadení štátu skôr než politici. Alebo sú predsa v politike potrební predovšetkým politici ako takí sami o sebe? Na vysokej škole sa s osobnosťami v osobách pedagógov stretávame pravidelne. Pomimo sa niektorí vyjadria aj k súčasnému stavu na Slovensku, či vo svete. Jeden z nich sa nedávno vyslovil prezieravo ku kríze dnešných pomerov. V závere povedal, že ide o morálny základ problému. Ide o docenta neorientujúceho sa pronábožensky, preto ma tento jeho výsledok očividne prekvapil; keďže mi hneď pripomenul niekoľko mesiacov známe stanovisko pápeža k svetovej kríze. Až vďaka docentovi, ktorý pôvod problémov v úradoch, politike, … nečakane vyjasnil až nakoniec, som pochopil veľakrát opakované stanovisko pápeža.
Slováci často vidia veci pohľadom zo svojho jednosmerného presvedčenia, bez potreby spoznať každú súčasť veci; a tak strácajú súdnosť. Účinný – neúčinný detektor lži, veľké – malé politické strany, odborníci – politici v správe štátu,… ? Ak by sme stále vybrali správnu možnosť, relatívne – dospejeme k štátu bez problémov. Naznačujem utópiu? :-)
Matúš Gondek, študent

================================================
Na internete som sa nedávno dostal k jedenému zaujímavému príbehu, ktorý sa vraj odohral na istej americkej univerzite. Profesor ekonomiky tam vyhlásil, že nikdy nenechal prepadnúť zo skúšok ani jedného študenta, ale nedávno nechal prepadnúť celú triedu. Táto trieda trvala na tom, že je možné, aby fungovala jedna sociálna teória a vďaka tomu by nikto nebol ani chudobný ani bohatý, ale všetci by si boli rovní.
A tak profesor povedal: „Oukej, urobíme si teda pokus v triede ohľadne tejto teórie. Všetky známky z testov sa spriemerujú a každý dostane rovnakú známku ako ktorýkoľvek iný študent. A tak nikto neprepadne, ani nikto nebude mať A (nahrádzame tak doláre známkami, aby to bolo pre všetkých reálnejšie a ľahšie pochopiteľné).
Po prvom teste boli známky spriemerované a každý dostal B (dvojku). Študenti, ktorí študovali tvrdo, boli nahnevaní a študenti, ktorí sa predtým pripravovali málo, boli veľmi šťastní. Keď prišiel druhý test, študenti, ktorí sa predtým pripravovali málo, sa teraz pripravili ešte slabšie a tí, ktorí sa predtým svedomito pripravovali, sa rozhodli, že sa tiež chcú len zviezť a študovali len málo.
Priemerná známka druhého testu bola D (štvorka). Nikto nebol šťastný. Keď prišiel tretí test, priemer bol F (päťka). Ako testy pokračovali, známky sa vôbec nelepšili kvôli haštereniu, obviňovaniu sa a nadávaniu si. To viedlo k zlým pocitom a nikto už nemal záujem študovať pre zisk niekoho iného. Na ich veľké prekvapenie, všetci PREPADLI. Profesor len dodal, že socializmus by jednoznačne tiež zlyhal, pretože ak je odmena veľká, úsilie uspieť je veľké, ale keď vláda vezme všetky odmeny, nikto sa nepokúsi ani nebude chcieť uspieť. Nedá sa to jednoduchšie vysvetliť.
Pamätajte si preto, že nás čaká jeden test – voľby 10. marca 2012. Nižšie je 5 viet, z ktorých sú všetky použiteľné v tomto experimente:
1. Nemôžete legislatívou dotlačiť chudobných k prosperite tým, že zákonmi vytlačíte bohatých mimo ich prosperity.
2. Čo jedna osoba dostane bez práce, to iná osoba musí odpracovať bez odmeny.
3. Vláda nemôže dať nikomu niečo, čo by najprv niekomu inému nevzala.
4. Nemôžete znásobiť bohatstvo tým, že ho rozdelíte.
5. Keď polovica ľudí zistí, že nemusí pracovať, pretože druhá polovica sa o nich postará, a keď tá druhá polovica zistí, že pracovať je k ničomu, pretože niekto iný dostane to, pre čo oni makali, tak je to začiatok konca ktoréhokoľvek národa.
Ing. Jaroslav Prokopovič

Reakcia na ohlasy

Som jedna z tých, čo bojuje v rodine s gamblerstvom. Je to veľmi ťažké. Už samotné zistenie je bolestné. Skúšala som tomu zabrániť po dobrom, po zlom, vyhrážkami, slzami…, nič nepomáha. Najprv to boli malé sumy, postupne prišli väčšie, prvý dlh…, a nastúpili klamstvá. Po jednom rozumnom rozhovore sľúbil, že prestane. Uverila som prvý raz, lebo som verila, že je to inteligentný a láskavý človek. NEPRESTAL. Uverila som druhý raz, lebo som si myslela, že si uvedomí, ako nebezpečne narastá závislosť. NEPRESTAL. Prehrá aj to čo nemá, lebo personál mu požičia, alebo idú na polovicu. A čo by nepožičal, keď ten hlupák sa vráti zas a ešte z vďačnosti im kúpi pohárik. ZASTAV SA!!! Uvedom si človeče, že niekde na konci si ty. Koľko musíš hodiť, aby sa ti niečo ušlo? Vidíš, aký si hlúpy? Prehráš peniaze, priateľov, rozum i rodinu… Odborníci vravia, že len málo ľudí sa lieči z tejto závislosti, a to si musia oni sami uvedomiť, že majú problém a oni sami s tým bojovať. HRÁ ĎALEJ, utvrdzuje sa v tom, že závislý nie je. Odchádza a ja bezmocne stojím a plačem. Zúfalo hľadám ďalší dôvod, pre ktorý by mohol ostať doma. Ale keď počujem ako buchli dvere, užialená padám na stoličku a v duši ešte hlbšie. Bojujem, bojujem ako s veternými mlynmi. Sama. Modlím sa k Pánu Bohu, aby ho chránil a nedovolil mu vojsť tam, kde niet okien, iba blikajúce lákadlá s vidinou výhry. Osloboď ho Pane od tejto závislosti a vnes mu pokoj a rozvahu do jeho srdca.
Zúfalá a milujúca žena

redakcia | 7. 3. 2012 | Vaše ohlasy | Odkaz na článok | | 203x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou