smahu správy

Propozície regionálnej súťaže pre videoamatérov „SÚČASNÁ FILMOVÁ TVORBA“

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku vyhlasuje regionálnu súťaž pre videoamatérov na tému – „SÚČASNÁ FILMOVÁ TVORBA“
- Termín súťaže: 26. 2. 2010
- Uzávierka súťaže: 24. 2. 2010
- Vyhlásenie výsledkov: 26. 2. 2010 o 17:00 hod. v priestoroch POS vo Svidníku
Cieľom regionálnej súťaže je podporovať výsledky tvorby autorov rôzneho tematického a žánrového zamerania, ktorými sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, časovo postupne zanikajúcich vecí, udalostí a pracovných postupov či zvyklostí. Ťažiskom podujatia je rozbor súťažných videofilmov a diskusia s odbornou porotou.
Technické podmienky:
- filmy sa prijímajú na nosičoch DVD vo formáte DVD- VIDEO, systém PAL, televízny formát 4:3, resp. 16:9,
film má spravidla úvodné titulky a záverečný titulok (KONIEC),
pred začiatkom videofilmu musí byť nahratý 30 sek. čierny úsek,
časový limit súťažných filmov je do 20 minút,
každý autor môže do súťaže prihlásiť neobmedzený počet videofilmov.
Na obale nosiča musí byť vyznačený:
- presným názvom filmu,
- dĺžka filmu v minútach,
- meno, vek autora a presná adresa
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci autori okresov Svidník a Stropkov v dvoch kategóriách:
A: deti a mládež do 18 rokov
B: dospelí
Prihlásené filmy budú hodnotené odbornou porotou, ktorú menuje riaditeľka POS vo Svidníku. V každej kategórii budú udelené tri miesta.
Prihlášky spolu s DVD nosičom zasielajte alebo doneste na horeuvedenú adresu do 24. 2.2010
Súťažné videofilmy budú autorom vrátené ihneď po vyhlásení výsledkov.
PhDr. Mária Pajzinková, riaditeľka POS

redakcia | 20. 1. 2010 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 182x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou