smahu správy

Matice v Európe 19. storočia

Matica je pôvodom srbské slovo a znamená žriedlo, prameň, ale aj včelí úľ. Tento symbol v sebe nesie posolstvo, aby každý matičiar prispieval do národnej kultúry tak, ako to robia včely pri znášaní medu.

Matice ako kultúrne spolky sú fenoménom slovanských národov, u iných národov nemajú obdoby. Ich prevažná časť vznikla v mnohonárodnom rakúskom mocnárstve. Boli spolkami utláčaných národov, a preto ich hlavná úloha bola národnoobranná. Zároveň sa zaslúžili o rozvoj národnej kultúry, literatúry, vedy, vydavateľskej činnosti. Mnohé museli vyriešiť jazykovú otázku – utvorenie spisovnej reči, pravopisné reformy a pod., ktoré boli rozhodujúce pre utváranie a zjednocovanie národných spoločenstiev.
Slovanské matice vznikali v priebehu dlhšieho obdobia. Prvá – Matica srbská vznikla v roku 1826, po nej v roku 1831 vznikla Matica česká. Matica ilýrska vznikla v roku 1842 a v roku 1874 ju premenovali na Maticu chorvátsku. Prvý spolok utvorený mimo Rakúskej ríše bola Matica lužickosrbská založená v Budyšíne v roku 1847. V monarchii potom nasledovali Matica haličsko-ruská vo Ľvove (1848?), Matica moravská (1849) a Matica dalmatínska v Zadare (1861). Jubilejný rok tisíceho výročia príchodu učiteľov Slovanov sv. Cyrila a Metoda ovplyvnil vznik Matice slovenskej (1863) a Matice slovinskej (1864). Možno spomenúť aj Maticu poľskú i Maticu bulharskú. Niektoré matice po získaní národnej slobody zanikli, iné v zmenených podmienkach pôsobia i dnes.
Fenomén slovanských matíc mal isté všeobecné prvky – spoločné pre všetky matice a špecifické – pre tú-ktorú maticu. K spoločným znakom patrilo to, že išlo o kultúrne a národno-vydavateľské spolky, pričom k tejto úlohe si jednotlivé matice priberali iné úlohy podľa podmienok a potrieb jednotlivých národov. Najširšie zameranie zo všetkých slovanských matíc mala Matica slovenská, Vyplývalo to zo skutočnosti, že bola nielen prvým, ale i jediným celoslovenským kultúrnym spolkom. Plnila mnoho rôznorodých úloh. Zjednotila Slovákov rozdelených náboženstvom, utvorila prvá vedecký spolok, vydávala prvý po slovensky písaný vedecký časopis, utvorila prvé slovenské múzeum. Organizáciou členstva pokryla celé Slovensko, zaslúžila sa o jazykové zjednotenie Slovákov, nadväzovaním stykov so zahraničnými spolkami plnila aj národno-reprezentačnú úlohu. Mala najväčšiu vydavateľskú činnosť.
(pokračovanie nabudúce)
Podľa publikácie M. Eliáša – Š. Haviara Zlatá kniha Matice slovenskej spracoval -sc-

obrazek

Matica slovenská a my

V tomto a nasledujúcich číslach Stropkovského Spektra pozorný čitateľ nájde zaujímavé dobové i súčasné informácie o vzniku a pôsobení Matice slovenskej v Uhorsku, na Slovensku a od tridsiatych rokov minulého storočia aj v Stropkove. Cieľom pripravovanej série článkov je uviesť čitateľa zaťaženého informáciami súčasného pretechnizovaného a kozmopolitného sveta do sveta nie až tak dávnej histórie najdôležitejšej národnej kultúrnej inštitúcie. Pri čítaní týchto riadkov si snáď uvedomíme dôležitosť svojich slovenských koreňov a svoje miesto v tomto národe. Autor týchto riadkov vyjadruje nádej, že každý z nás nájde opodstatnenie a potrebu existencie Matice a práce jej členov – matičiarov.

redakcia | 25. 11. 2009 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 448x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1]
willy 30. 11. 2009 o 17.21 hod. IP: 89.128.21.XXX

Zabudli ste o tej Slovenskej napisat, ze za Meciara tlacili porno.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou