smahu správy

Pomoc v hmotnej núdzi nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne

Na Sociálnu poisťovňu sa často obracajú poberatelia vyplácaných dôchodkových dávok s tým, že im ich suma nepostačuje na pokrytie základných životných nákladov. Následne žiadajú o finančnú pomoc v hmotnej núdzi.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že posudzovanie a rozhodovanie o nároku na pomoc v hmotnej núdzi nespadá do jej kompetencie. V tejto záležitosti sa treba obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak Sociálna poisťovňa vypočíta dôchodok nižší ako životné minimum a tiež pri valorizácii dôchodkov, informuje v takýchto konkrétnych prípadoch poberateľa dôchodku o možnosti posúdenia jeho situácie a zabezpečenia dávkou v hmotnej núdzi alebo príspevkom k dávke v hmotnej núdzi. O vlastnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a ten určuje aj výšku dávky v hmotnej núdzi alebo príspevky k dávke. Hranica, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej núdzi, závisí od výšky životného minima, ktorá od 1. 7. 2019 predstavuje 210,20 €.
Sociálna poisťovňa pri výpočte všetkých dávok, ktoré poskytuje, postupuje podľa presných zákonom určených postupov a nie je oprávnená akokoľvek upravovať ich výšku ani s prihliadnutím na ťažkú životnú situáciu poistencov.

redakcia | 16. 8. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 211x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou