smahu správy

Najžiadanejšia destinácia návštevníkov z Prešovského kraja je Chorvátsko

V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2018 poskytovalo služby 81 cestovných kancelárií, cestovných agentúr a fyzických osôb so sídlom v Prešovskom kraji. Počtom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti sa Prešovský kraj podieľal 9,9 % na celoslovenskom počte (818).
V rámci aktívneho cestovného ruchu (pricestovanie zahraničných návštevníkov) využilo služby cestovných kancelárií a agentúr na Slovensku 387 834 cudzincov priemerným dĺžkou pobytu 1,5 dňa. Najviac pricestovaných zo zahraničia bolo Austrálčanov (63 029 návštevníkov) s priemernou dobou pobytu 1,0 dňa, za nimi nasledovali Nemci (62 982 návštevníkov) s priemernou dobou pobytu 1,4 dňa.
V Prešovskom kraji služby cestovných kancelárií a agentúr využilo spolu 8 336 cudzincov, s priemernou dĺžkou pobytu 4,7 dňa. Z pricestovaných bolo najviac Čechov v počte 5 102 s dĺžkou pobytu 4,0 dňa, Ukrajincov v počte 1 265 s dĺžkou pobytu na Slovensku 5,7 dňa, ďalej bolo 894 Rakúšanov s dĺžkou pobytu 3,6 dňa a 306 návštevníkov bolo z Poľska s dĺžkou pobytu 6,6 dňa. Najdlhšiu dobu pobytu mal návštevník z Kataru, ktorý pobudol na Slovensku až 18 pobytových dní.
Prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr v Prešovskom kraji vycestovalo na dovolenkové pobyty do cudziny (pasívny cestovný ruch) 14 579 občanov, s priemernou dobou pobytu 6,1 dňa. Podľa počtu vycestovaných občanov aj roku 2018 najžiadanejšou destináciou bolo Chorvátsko, ktoré navštívilo spolu 6 451 dovolenkárov s dĺžkou pobytu 8,3 dňa. V poradí druhou najžiadanejšou destináciou bolo Taliansko, kam vycestovalo 2 391 Slovákov s dĺžkou trvania pobytu 6,5 dňa. Ďalšou v poradí bolo Poľsko, kam vycestovalo 1 975 návštevníkov s priemernou dĺžkou pobytu 1,6 dňa a štvrtou bolo Maďarsko s 1 515 vycestovanými Slovákmi s dobou pobytu 2,4 dňa.
domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez cestovné kancelárie a agentúry so sídlom v Prešovskom kraji 7 417 osôb (10,8 % z celoslovenského počtu) s priemernou dĺžkou pobytu 4,2 dní. Spolu za celé Slovensko to predstavovalo 68 842 osôb s priemernou dĺžkou pobytu 5,1 dňa.
Celkový objem tržieb za služby spojené s organizovaním turistických a pobytových zájazdov vrátane provízneho predaja, predaja cestovných lístkov, prepravné, sprievodcovské, informačné a ostatné služby v minulom roku za Slovenskú republiku dosiahol hodnotu 752,1 mil. eur. Tržby v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 17,0 mil. eur, v tom podiel tržieb z aktívneho cestovného ruchu predstavoval 4,1 mil. eur, pasívneho cestovného ruchu 9,1 mil. eur a domáceho cestovného ruchu 3,8 mil. eur. Subjekty podnikajúce v oblasti organizovaného cestovného ruchu v rámci kraja najvyššie tržby za služby dosiahli v okresoch Prešov (5,7 mil. eur) Bardejov (4,4 mil. eur), Poprad (3,3 mil. eur) a Sabinov (1,6 mil. eur).
Marta Tureková, Štatistický úrad SR, pracovisko Prešov

redakcia | 16. 8. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 187x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou