smahu správy

1. ročník Festival tradičnej kultúry Rusínov v obci Oľšavka

obrazokPo minuloročnom štartovacom nultom sa v nedeľu 21. júla 2019 v Oľšavke konal 1. ročník festivalu pod názvom Festival tradičnej kultúry Rusínov. Uskutočnil sa v centre obce v areáli Obecného úradu a Detského ihriska. Jeho organizátorom bola obec Oľšavka a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku s podporou Fondu na podporu národnostných menšín (FPKNM).

Zorganizovaniu tohto festivalu predchádzalo podanie projektu cez registračný systém FPKNM ešte v novembri 2018 a jeho úspešnosť v podobe finančnej podpory festivalu zo strany fondu.
Cieľom organizovaného festivalu bol rozvoj a ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva rusínskej kultúry, prezentácia a udržiavanie tradícií v rusínskych obciach medzi, ktoré obec Oľšavka patrí, uchovávaniu týchto hodnôt aj pre budúce generácie.
Prostredníctvom pripravenej exteriérovej výzdoby a možnosť jej prehliadky pre detí aj dospelých boli mimo iného priblíženie tradičných zvykov a obyčajov Rusínov. Do programu boli zaradené predovšetkým vystúpenia rusínskych folklórnych kolektívov s cieľom poukázať na bohatosť rusínskej kultúry, jej spoločné i rozdielne znaky v jednotlivých častiach nášho regiónu. Aktívnymi účastníkmi festivalu, projektu boli aj obyvatelia obce.
V porovnaní s minuloročným festivalom bol v tomto roku festival obohatený o sprievod účastníkov festivalu, pozvaných hostí, domácich komunít po obci, čo malo veľmi pozitívnu odozvu. V čele sprievodu boli nesené vlajky a to obecná a rusínska spolu s bannerom názvu festivalu.
Oficiálny program festivalu začal podľa plánu o 14:00 hod. privítaním účinkujúcich, pozvaných hostí. Zúčastnili sa ho tiež viceprimátor mesta Svidník Michal Goriščák a viceprimátor mesta Stropkov Peter Lehocký.
Po privítaní, ako prví vystúpil DFS Makovička zo Svidníka, ktorý svojím speváckym a tanečným programom veľmi potešil veľké množstvo návštevníkov.
Ďalšie vystúpenia jednotlivcov so sprievodom, alebo folklórnych, či speváckych skupín, ktoré odzneli na festivale, mali svoju vysokú úroveň a naplnili očakávania obecenstva. Išlo o Makovicky Divky, ktoré boli skvelé, opäť bola v Oľšavke aj Laura Fuzériová, ktorá potešila. Nechýbal rodák z obce a člen folkovej skupiny Kelemenský furmani Štefan Kmiť so sprievodom, skvelá ľudová speváčka z Becherova Majka Šurkalová. Príjemné potešilo vystúpenie SSk Zornica z Humenného. Obec mala zastúpenie vo FsK Stropkovčani spolu s Vierou Kopolovcovou, Duo Vasilenko – Hrib s doprovodom úspešné zastupovalo mužskú spevácku časť, Heligonkári z Prešova taktiež spestrili program, FsK Olšavčan so svojím starostom Igorom Madzinom predviedla taktiež výborný program, nesklamala SSk z Lomného na čele so starostkou Ľudmilou Hospodárovou a doprovodom. Pred vyvrcholením festivalu sa výborne predviedli Mlynarivský nevisty, ktorých hudobné doprevádzala taktiež rodáčka z Mlynaroviec Anna Blichová teraz žijúca v Stropkove.
Vrcholom festivalu po 19.30 hod. bolo skvelé vystúpenie pani ľudovej speváčky Anky Servickej za doprevadzania ĽH Dribna z Prešova. Pri tomto výstupe nechýbali ani ľudové piesne, ktoré pochádzali z jej vlastnej tvorby a sú stále skvele, ako napríklad Kriačok Ľalijovij.
Ich hodinové vystúpenie prebehlo už bez dažďa, ktorý čiastočné ovplyvnil predchádzajúce výstupy, areál bol opäť zaplnený a potleskom kvitoval ich spevácke a hudobné umenie podporené povzbudzujúcimi slovami od Anny Servickej. V závere vystúpenia znelo tradičné Mnohaja i blahaja lita…
Srdečná vďaka právom patrí všetkým účinkujúcim, ktorí potešili svojimi vystúpeniami občanov obce, rodákov, priateľov z obce, pozvaných hostí a ostatných účastníkov festivalu.
Moderátori festivalu Ján Biroš a Ivana Kocáková účinkujúcich obdarili pripravenou kyticou kvetov a Pamätným listom ako spomienkou na tento festival.
Zo strany vedenia obce patrí srdečné poďakovanie nielen všetkým účinkujúcim na festivale, ale aj organizačnému výboru, ktorí značnou mierou prispel k zdarnému priebehu festivalu a k spokojnosti účinkujúcich i návštevníkov, tiež všetkým občanom obce, rodákom, priateľom obce a sponzorom.
J. Biroš, starosta obce

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 2. 8. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 278x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou