smahu správy

Počet sobášov a rozvodov v Prešovskom kraji klesá, ale vek sobášiacich i rozvádzajúcich sa rastie

V priebehu roka 2018 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 4 964 párov. V porovnaní s rokom 2017 počet sobášov klesol o 223. Na tisíc obyvateľov stredného stavu kraja pripadlo 6 sobášov. V rámci okresov Prešovského kraja najviac sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Sabinov (7,2) a najmenej okres Humenné (5,3).

Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty takmer 29 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do svojho prvého manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,9 roka) i neviest (31,1 roka) bol zaznamenaný v okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný vek ženíchov (29,2) bol v okrese Kežmarok a neviest (26,9) v okrese Sabinov.
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine 25 – 29 ročných (1 776 ženíchov, 2 037 neviest). Druhou najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 – 34 ročných (1 222) a u neviest to bola kategória 20 – 24 ročných (1 110 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 39 mužov vo veku 65 a viac rokov a 20 žien v rovnakom veku.
V roku 2018 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 003 manželstiev, čo je oproti roku 2017 o 20 rozvodov menej. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Medzilaborce (35,2) a najmenej v okrese Sabinov (12,5).
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 40 rokov a mužov 43 rokov. Za posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov vzrástol v priemere o 3 roky. Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala 15,4 roka. V roku 2018 sa rozviedlo 212 párov, ktorých manželstvo trvalo 25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo 39 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,7 % rozvádzajúcich sa mužov i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany muža bola nevera (9,7 %) a alkoholizmus (8,7 %), zo strany ženy to boli prípady, keď súd nezistil zavinenie (16,5 %), za nimi nasledovali ostatné príčiny (7,4 %) a nevera (5,5 %).
V roku 2018 bolo ukončených rozvodom 58,8 % manželstiev s maloletými deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.
ŠÚ SR Prešov

redakcia | 26. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 216x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou