smahu správy

Dávno, pradávno...

Ach tí fajčiari!

Pomaly sa nám míňajú archeologické nálezy zo Stropkova a jeho okolia, prostredníctvom ktorých postupne skladáme mozaiku najstarších i tých nedávnych dejín regiónu. Predsa sa však ešte môžeme na okamih vnoriť do dávnych čias, tentoraz vďaka súkromnej zbierke z pozostalosti Jána Cichého, darovanej Mestu Stropkov, odkiaľ sa sprostredkovane dostala do múzea. Zbierka predstavuje 54 vreciek materiálu rôznej hodnoty. Vybrali sme z nej tri súbory – celé nádoby, výrazné fragmenty keramiky a fajky. Naposledy uvedeným predmetom sa budeme teraz venovať.

Fajky sú jednoznačným dokladom rozšírenej neresti – fajčenia, ktoré však bolo paradoxne najprv využívané ako liečebná procedúra (napr. pri bolestiach zubov, či dokonca pri astme!). Tabak bol objavený na americkom kontinente. I keď bol domorodému obyvateľstvu známy omnoho skôr, fajčiť sa začal až v 1. tisícročí pred Kr. Pestovanie a používanie tabaku priniesli do Európy členovia posádky Krištofa Kolumba, ale rozšírenie fajčenia fajok v stredovýchodnej Európe spôsobili predovšetkým Turci. Na území bývalej Osmanskej ríše sa obľuba tabaku rozmohla najneskôr na prelome 16. a 17. storočia a šírila sa ďalej do našich oblastí i do západnej Európy, a to aj napriek oficiálnym zákazom fajčenia (dokonca pod trestom smrti!). Súčasne so zvyšujúcim sa používaním tabaku sa rozširoval aj nový segment – fajky. Najviac používané boli tzv. dvojdielne fajky, zložené z keramickej hlavičky s krčkom, do ktorého sa vkladala drevená trúbeľka. Zo začiatku sa fajky vyrábali ako vedľajší produkt v hrnčiarskych dielňach. Neskôr, od prelomu 18. a 19. storočia vznikli špecializované fajkárske dielne, ktoré svoje výrobky označovali kolkom.
Fajky sú pomerne častým nálezom na postmedieválnych lokalitách. Mali pomerne krátku životnosť a môžu tak byť aj dobrým datovacím prostriedkom. V zbierke J. Cichého je 6 fajok, resp. ich zlomkov, ktoré podľa nálezcu pochádzajú z Cintorínskej ulice a okolia riečky Chotčianka, a jeden malý fragment krčka fajky z neznámej polohy. Žiadne iné bližšie nálezové okolnosti nie sú uvedené. Všetky exempláre a ich zlomky sú z dvojdielnych fajok, sú hlinené, bez glazúry.
Fajky sú datovateľné od 18. po prelom 19. a 20. stor. K najstarším patrí zlomok fajky s relatívne krátkym kŕčkom so šikmo ryhovanou manžetou. Je to typ fajok, ktoré sa začínajú používať už v 17. storočí, pričom ich hlavný výskyt je v 18. storočí. Označuje sa ako fajka uhorského typu. Do 18. storočia možno datovať aj zlomok fajky s odsadenou hlavičkou od kŕčka a pravdepodobne aj celú fajku z bielej hliny s bohatou výzdobou hlavičky a jednoducho ukončeným kŕčkom. Vysoká hlavička bielej fajky však môže naznačovať aj mladšie datovanie tohto výrobku vo vidieckom prostredí.
Od začiatku 19. storočia sú fajky značkované kolkom výrobcu. Jedna zo stropkovských fajok má na kŕčku značku, ktorá sa nedá úplne prečítať, preto ju nemôžeme priradiť ku konkrétnej fajkárskej dielni. Nie všetky fajky z 19. storočia sú však opatrené kolkom. Takéto fajky vznikali najmä na vidieku, mimo veľkých obchodných a výrobných centier, kde ich tvorcovia nemali záujem o signovanie svojich výrobkov. Takou bola aj druhá vcelku zachovaná stropkovská fajka s vysokou, mierne rozšírenou hlavičkou a so špecifickou rytou a kolkovanou výzdobou, ktorá najviac pripomína tzv, debrecínske fajky. Napokon, do 19. storočia datujeme aj fajku s plastickou mušľovitou výzdobou spodnej časti vysokej valcovitej hlavičky.
Fajky zo Stropkova dokladajú rozšírenie fenoménu fajčenia v mestečku v 18. a 19. storočí. Fajky sa našli aj pri výskumoch na Stropkovskom hrade a v jeho blízkosti. Či sa tento segment v Stropkove mohol aj vyrábať, s istotou nevieme. Rozšírené hrnčiarstvo v tejto lokalite takúto možnosť nevylučuje, naopak, skôr podporuje.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok

redakcia | 26. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 230x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou