smahu správy

Sv. Cyril a Metod nám priniesli vieru, vzdelanie a kultúru

5. júla sme si pripomenuli sviatok dvoch veľkých mužov našich dejín – tak cirkevných, ako aj národných – sviatok sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda.

V roku 863 prišli do krajiny našich pradedov dvaja muži, ktorých sem poslal cisár Michal III, byzantský panovník, na žiadosť vladára krajiny našich pradedov Rastislava. Mladší, no učenejší z tejto dvojice sa menoval Konštantín a pre svoju veľkú učenosť dostal na cisárskom dvore v Konštantinopole prímeno Filozof. Starší bol pôvodným povolaním právnik, no skoro začal hľadať cestu vnútorného života a božích právd a pred príchodom do našej zeme bol opátom kláštora na Olympe. Jeho meno je Metod.
Možno si sčítanejší teraz povedia – veď toto je známy fakt, Cyril (pod týmto rehoľným menom sa neskôr stal známym Konštantín) a jeho brat Metod sú známe postavy našich dejín. Ale skutočne ich pozná národ, ktorému sprostredkovali drahocenné poklady viery a vzdelanosti? Žiaľ, som presvedčená, že to tak nie je. Že sme týmto dvom skvelým postavám ešte veľmi veľa dlžní, i keď im v našej novodobej histórii je oficiálne vyhradené čestné miesto. Patrí sa preto, aby sme si aspoň v deň, ktorý je ich oficiálnym sviatkom každoročne pripomínali význam pôsobenia tejto misie na naše národné dejiny. O to viac, že v Stropkove je k úcte sv. Cyrila a Metoda zasvätený gréckokatolícky chrám. V našej minulosti je totiž veľmi veľa boľavých a smutných miest. Prečo si potom nepripomínať tých niekoľko skutočne slávnych a jasných okamihov, ktoré nás radia medzi vzdelanú a civilizovanú Európu.
Čo nám teda účinkovanie oboch solúnskych bratov prinieslo?
Cyril a Metod boli šíriteľmi kresťanskej viery, to je nepopierateľná skutočnosť. V prvom rade veľkomoravským Slovenom sprostredkovali poznanie kresťanskej viery. Je síce pravdou, že kresťanstvo tu bolo známe najmenej polstoročie pred ich misiou, ale treba si zároveň uvedomiť, že títo dvaja muži svojim postojom a prácou urobili pre kresťanskú Cirkev za niekoľko rokov viac ako ich predchodcovia za polstoročie. Vo vieroučnom, morálnom i cirkevnoprávnom a organizačnom ohľade položili základ kontinuity kresťanstva na našom území.
Význam ich pôsobenia sa však neobmedzuje len na misijnú činnosť, ale je nesmierne veľký aj v rovine kultúrnej. Konštantínov Proglas, poetický úvod do staroslovenskeho prekladu Sv. Písma, je najstaršou básňou v slovanskom svete a okrem iného je nádhernou oslavou vzdelanosti, keď tu čítame: „Nazi bo bez knig vensi jizyci. (Lebo sú nahé bez kníh všetky národy).“ Svojou tvorbou a tvorbou ich žiakov nás včlenili už v 9. storočí medzi kultúrne najvyspelejšie krajiny Európy s vlastným písmom, literatúrou, školou a vedou.
A nakoniec, nie bez významu je aj ich diplomatické účinkovanie. Svojim citlivým postupom v politicky a spoločensky komplikovanej Európe 9. storočia dosiahli schválenie staroslovenského jazyka ako jazyka liturgického, čo bolo vo vtedajšom svete činom skutočne revolučným. Ich prostredníctvom sme sa dostali do optiky tak byzantského ako aj rímskeho kultúrneho sveta. A aj ich zásluhou bola ríša Rastislava i Svätopluka akceptovaná ako prvok, s ktorým bolo treba v politike vtedajšej Európy rátať. Vo svojej diplomatickej misii napokon pokračujú dodnes ako spolupatróni Európy.
Určite už len tieto tri aspekty činnosti by postačovali na úctu voči obom bratom. Azda najzaujímavejšou skutočnosťou je však fakt, že na ich účinkovanie a výsledky tohto účinkovania sa mohli v 19. storočí naši národní buditelia odvolávať i po dlhých vekoch akejsi národnej bezdejinnosti. Preto je namieste konštatovanie, že nebyť misie sv. Cyrila a Metoda, nebola by Veľká Morava tým čím bola a nebyť takejto Moravy, nebolo by u Slovákov historického povedomia, a teda ťažko by bol vôbec moderný slovenský národ.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

redakcia | 12. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 318x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou