smahu správy

Vláda SR zasadala v Stropkove prvýkrát, pre okres Stropkov schválila takmer 1,2 mil. eur

obrazokVláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Stropkove rozdelila pre mesto a obce takmer 1,2 milióna eur. Suma bola počas rokovania zvýšená, pôvodne malo ísť o jeden milión eur. Samotnému zasadnutiu Vlády SR v Stropkove predchádzali prípravy akčného plánu, ale aj prípravy organizačné, aby boli vytvorené také podmienky, ktoré by boli základom pre príjemné a pokojné rozhodovanie.

„Opäť aj toto výjazdové rokovanie vlády ukázalo, že tieto naše výjazdy majú svoje opodstatnenie, prinášajú reálne výsledky a vláda vie na základe priameho styku a kontaktu s obyvateľmi tohto regiónu, s primátormi a starostami, naozaj veľmi flexibilne a aktuálne riešiť problémy, ktoré tento región trápia,“ uviedol predseda Vlády SR P. Pellegrini.
P. Pellegrini tiež poďakoval prednostovi Okresného úradu v Stropkove A. Veselému a primátorovi mesta Stropkov O. Brendzovi za tvorbu tohto akčného plánu. „Chcem oceniť, že na rozdiel od iných, tento akčný plán vznikal v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Opäť sa ukázalo, že naše rozhodnutie a náš nápad vyňať štátne vysoké školy zo zákona o verejnom obstarávaní, prináša svoje ovocie, pretože aj tu v tomto prípade mesto mohlo priamo osloviť expertov STU a priamo spolupracovať na tejto zákazke. Verím, že táto spolupráca verejného sektora s univerzitným prostredím bude slúžiť ako dobrý príklad pre ostatných,“ dodal premiér.
Nosnými projektmi sú obchvat Stropkova, prístupová cesta do hnedého priemyselného parku, sprístupnenie kostolnej veže pre turistov. V rámci prioritnej osi je to teda infraštruktúra a rozvoj turizmu s vytvorením 263 nových pracovných miest.
„Uvedomujeme si, že vláda chodí po 20 okresoch, ktoré boli zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov a chceli sme si urobiť dobrú reklamu, ako aj vytvoriť podmienky pre rokovanie a stretnutia s jednotlivými ministrami a s premiérom P. Pellegrinim. Nepovažovali sme zasadnutie Vlády SR za zdvorilostnú návštevu. Bolo tu už mnoho ministerských návštev i premiér, ale v takomto rozsahu a formáte sa stretnutie v Stropkove ešte neuskutočnilo,“ uviedol primátor mesta O. Brendza a dodal, že samotné body, ktoré boli v rámci AP na programe dňa a požiadavky za okres i mesto majú svoje opodstatnenie. Vychádzajú zo základnej premisy a tou je podpora zamestnanosti, ktorú vedenie mesta vníma v dvoch rovinách. „Jednou z hlavných rovín je podporiť našich miestnych podnikateľov a firmy, ktoré pomáhajú udržiavať životnú úroveň a vytvárajú hodnoty. Zamestnanosť však nie je úlohou samosprávy, ale štátu. My ako samospráva by sme mali vytvárať podmienky na spoluprácu so štátom pre udržateľnosť zamestnanosti a na znížení nezamestnanosti, ako aj na raste zamestnanosti. O tom je aj samotný projekt hnedého priemyselného parku a vybudovanie prístupovej komunikácie. Rovnako tak aj rekonštrukcia klziska je formou podpory zamestnanosti, lebo všetko to so všetkým súvisí. Ľudia, ktorí sú tu zamestnaní potrebujú niekde zrelaxovať a oddýchnuť. To je pridanou hodnotou, no na strane druhej aj tam musí niekto pracovať. Potrebujeme tam udržať 5 až 7 zamestnancov,“ povedal O. Brendza.
Ako uviedol podpredseda vlády SR pre pre investície a informatizáciu R. Raši, tento okres patrí k jedným z najmenších okresov na Slovensku a je špecifický tým, že takmer polovica z 20 tic. obyv. žije v meste Stropkov a zvyšní obyvatelia žijú v 42 obciach, z ktorých veľká väčšina v obciach pod 500 obyv. a 10 obcí dokonca pod 100 obyv., preto má svoje špecifiká a preto tento AP má ambíciu znížiť nezamestnanosť o 3%. „Vláda SR okrem AP už schválila aj rozdelenie finančných prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy. Došlo k rozdeleniu finančných prostriedkov v objeme 1 178 000 eur. Okrem prostriedkov, ktoré sú určené pre obce a mestá a občianske združenia, či cirkvi, boli doplnené finančné prostriedky na rekonštrukciu Múzea tokajíckej tragédie v obci Tokajík na rekonštrukciu a následne sprístupnenie veže a sanktuária farského kostola v Stropkove, ale aj podpora pravoslávnej cirkvi vo Vyšnej Olšave, kde prebieha výstavba pravoslávneho chrámu, či riešenie urgentného stavu lávky pre obecný potok v Nižnej Olšave, ale tiež havarijný stav kuchyne ZŠ s MŠ v Bukovciach,“ priblížil R. Raši.
Jeden z hlavných cieľov akčného plánu pre okres Stropkov podľa ministra práce, soc. vecí a rodiny J. Richtera súvisí aj s tým, že rezort práce chce pokračovať v pozitívnom trende posledných rokov z hľadiska vývoja nezamestnanosti, ale najmä z hľadiska vývoja zamestnanosti v tomto okrese. „Päť rokov dozadu bola v tomto okrese nezamestnanosť nad 20%, dnes sme na úrovni 8,2%. Ďalšia kategória dlhodobo nezamestnaných bola pred piatimi rokmi na úrovni 1500 ľudí a dnes niečo cez 500 ľudí. Máme naozaj „našľapnuté“ pre to, aby sme tieto čísla ešte vylepšovali,“ uviedol J. Richter.
V okrese je na úrade práce evidovaných 1159 uchádzačov o zamestnanie, z toho je 448 so základným, či neukončeným základným vzdelaním. Čo je však dôležité evidovaných je 580 stredoškolákov a 120 vysokoškolákov. „Vzhľadom na štruktúru zamestnávateľov v tomto okrese, ktorá sa nepodobá niektorým okresom, kde hlavným zamestnávateľom je mesto, nemocnica, či štátne a verejné orgány, v Stropkove trojicou najväčších zamestnávateľov sú firmy z elektrotechnického priemyslu. Dnes evidujeme v okrese 87 voľných pracovných miest. Tí, ktorí sú evidovaní na úrade práce majú reálnu šancu sa uchádzať o tieto miesta. Pre 20-ku okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých regiónov má Ministerstvo práce SR špeciálny projekt Cesta na trh práce. Okamžite k dispozícii je pre tento okres 500 tis. na zamestnávanie a tretia etapa tohto projektu pokračuje v mesiaci september. Znamená to, že sú vytvorené reálne predpoklady, aby záujemcovia z verejného alebo neverejného sektora vedeli vytvoriť nové pracovné miesta v tomto okrese,“ spresnil J. Richter z rezortu práce.
Primátor mesta Stropkov O. Brendza poďakoval Vláde SR na čele s premiérom P. Pellegrinim, za to, že okres Stropkov získal vo Vláde SR podporu pre AP nášho okresu a tento deň označil za historicky výnimočný. „Akčný plán zohľadňuje reálne možnosti a reálne potreby v reálnom čase a priestore. Chcem osobitne vysloviť slová vďaky za všetkých Stropkovčanov, ale aj obyvateľov celého stropkovského okresu,“ uviedol primátor O. Brendza v závere.

obrazok obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 5. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 289x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou