smahu správy

Dávno, pradávno...

Na hrade ešte zostaneme

V rokoch 2014 – 2015 prebiehala v katastroch Stropkova, Bokše, Tisinca a Krušinca rozsiahla stavba rozšírenia kanalizácie. Takýto terénny zásah musel byť sledovaný archeológmi, čo sa aj stalo. Výkopy však viedli zväčša v terénoch, narušených, staršími líniami, alebo cez archeologicky sterilné prostredie.

Z hľadiska poznania starobylého osídlenia Stropkova a ostatných sledovaných obcí teda výskum priniesol sklamanie. Až na jeho záver. Očakávali sme, že ak sme nikde nezistili nové poznatky o histórii Stropkova pochovanej v zemi, v mestskom parku, západne od Sanktuária, budeme úspešní. Tu je predsa neuralgický bod mesta, nie je možné, aby sa z jeho minulosti niečo – čo i len odpad a smeti – nedochovalo. A nesklamali sme sa. Výkop prebiehal v tesnej blízkosti mestského hradu, resp. priamo v jeho areáli, ale žiaľ, opäť v teréne narušenom staršími výkopmi. Početné nálezy boli teda skutočne odpadom v sekundárnej polohe, čo výrazne znížilo ich vypovedaciu schopnosť. Pre archeológa totiž nie sú dôležité len samotné predmety, ale aj ich poloha v zemi a kontext, v ktorom sa našli. Sekundárna poloha nás o mnohé informácie oberá. Jediným objavom in situ je torzo základového kamenného muriva, zachytené na malej ploche výkopu v mestskom parku južne od schodiska k Sanktuáriu. Na južnej strane sa múr lomil v ostrom lome. Na severnej i južnej strane bolo murivo licované, na východe deštruované a na západnej strane zasahovalo za okraj ryhy. Zachytené torzo muriva je veľmi malé, aby mohlo viesť k širším interpretačným záverom. Jednoznačne možno povedať len to, že bolo súčasťou hradného areálu, súviselo so západným krídlom hradného pentagónu.
Nálezový materiál tvorila v podstatnej miere keramika, časovo blízka nálezom z výskumu pri kaštieli, avšak jednoduchšia, bez luxusných predmetov. Medzi črepmi bola všedná kuchynská keramika, menej stavebná – kachlice, dlaždice a tehly. V malom počte sa objavovalo sklo, minimálne železo.
Črepy boli kvalitne vypálené, zväčša tehlovej farby, často pokryté zelenou a hnedou glazúrou, objavuje sa béžový náter. Z výzdobných prvkov sa vyskytuje červenohnedá maľba, polychrómia z glazúry, kolkovanie a prstami preliačovaný okraj.
Z tvarov sme zaznamenali najviac hrncov, objavovali sa džbány a taniere, podstatne menej panvice s držadlom a trojnožky. Výnimočne sa zachytili pokrievky. K zvláštnym nálezom patria zlomky dvoch fajok.
Materiál rámcovo spadá do záveru 16. až počiatku 18. stor. s ťažiskom v 17. storočí. Jednoznačnejšie datovacie prvky na zúženie datovania súbor neposkytuje.
Výskum v mestskom parku doplnil, aj keď len na veľmi malej ploche, ďalší prvok v mozaike Stropkovského hradu. Geodeticky zafixované torzo muriva je bezpochyby súčasťou západného krídla hradu. Na presnejšie stotožnenie s plánom z r. 1767 nemáme dostatočne odkrytú plochu. Nakoniec, ani pri výskume v r. 2006–7 sme nezachytávali murivá presne korešpondujúce s uvedeným plánom. Aj fragmentárne zistené murivo je dôležitou súčasťou vytvárania reálneho obrazu Stropkovského hradu.
Súbor mobiliáru, i keď ani kvalitou ani množstvom nedosahuje úroveň súboru získaného pri kaštieli, rozširuje naše poznanie všedného života na Stropkovskom hrade, najmä jeho kuchyne a stolovania.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 5. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 200x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou