smahu správy

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ľudí a viac osôb sa vysťahuje ako prisťahuje

Na území Prešovského kraja ku koncu roku 2018 žilo 825 022 obyvateľov, z toho 50,5 % žien. Počet obyvateľov v kraji oproti roku 2017 vzrástol o 1 196 osôb, pričom celkový prírastok obyvateľstva zaznamenalo 8 okresov. K úbytku obyvateľov došlo v 5 okresoch, a to v Humennom, Snine, Svidníku, Medzilaborciach a Stropkove.

V roku 2018 sa v kraji narodilo 9 792 živých detí (5 008 chlapcov a 4 784 dievčat). Oproti roku 2017 je to pokles o 127 detí. V rámci okresov Prešovského kraja sa najviac živých detí v prepočte na 1 000 obyvateľov narodilo v okresoch Sabinov (16,4), Kežmarok (15,9) a Stará Ľubovňa (14,2). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v okresoch Humenné (8,0), Snina (8,0), Medzilaborce (8,9) a Svidník (9,5). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva.
V priebehu uplynulého roka v kraji zomrelo 7 137 osôb, z toho 3 729 mužov a 3 408 žien. Najviac osôb v prepočte na 1 000 obyvateľov stredného stavu zomrelo v okresoch Medzilaborce (14,3) a Snina (11,1). Najnižšie hodnoty úmrtnosti sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa (7,4), Sabinov (7,5) a Kežmarok (7,8).
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného úbytku. Migráciou obyvateľstva sa v roku 2018 znížil počet obyvateľov v kraji o 1 459, keď sa spolu prisťahovalo 3 003 osôb a vysťahovalo 4 462 osôb, čo je najvyšší počet vysťahovaných za posledných 20 rokov. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy Humenné (úbytok 288 osôb) a Stará Ľubovňa (úbytok 262 osôb). V roku 2018 migračne ziskový bol len jeden okres, a to Prešov, v ktorom migráciou pribudlo 164 osôb.
Ku koncu roku 2018 mal okres Stropkov 20 622 obyvateľov, z nich bolo 50,2 % žien. V okrese sa narodilo 234 živých detí (o 26 viac ako v roku 2017) a zomrelo 180 osôb (o 10 menej ako v roku 2017). Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese o 55, keď sa spolu prisťahovalo 186 osôb a vysťahovalo 241 osôb. Počet obyvateľov v okrese Stropkov oproti roku 2017 klesol o 1 obyvateľa.
-ts-

redakcia | 5. 7. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 79x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou