smahu správy

Úradná správa č. 37 zo dňa 27. júna 2019

Sekretariát:
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk
Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne organizácie.
Formulár „Register MNO“ je dostupný v ISSF elektronickej podateľni a najneskôr do 30. júna 2019 sa treba zaregistrovať. Viac na: http://web.futbalovekluby.sk/cpanel.php?…
Oznamuje FK OOFZ Svidník, že Aktív ŠTK sa uskutoční 04.07.2019 ( štvrtok ) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii AB / budova MSÚ/
ŠTK OOFZ:
Schválila výsledok finále Pohára predsedu OOFZ: Breznica – Tisinec 0:0 na PK 4:3 a výsledok finále žiackej ligy: Rovné – Breznica 3:2
Schválila konečné tabuľky súťaži OOFZ Svidník v súťažnom ročníku 2018/2019.
Vyzýva kluby OOFZ, aby v termíne do 30.6.2019 zaslali prihlášky do nového súťažného ročníka 2019/2020. Prihlášky sa vyplňujú iba v ISSF / elektronická podateľňa – prihláška do súťaže/, za každé družstvo zvlášť (družstvo si treba vytvoriť v ISSF).
Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
DK OOFZ:
Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2018/19, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/20.
Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk
OOFZ Svidník

redakcia | 5. 7. 2019 | Šport | Odkaz na článok | | 61x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou