smahu správy

Rómovia spievali a tancovali

obrazokHudba bola vždy silným prvkom v živote Rómov. Vnímajú to tak nielen oni samotní, ale aj majoritné obyvateľstvo. Keďže hudobné nadanie Rómov je vo všeobecnosti prijímané veľmi pozitívne, je zároveň možnou formou integrácie a zaradenia sa do spoločnosti.

30. mája 2019 v Dome kultúry vo Svidníku zneli rómske piesne a tance. Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, mesto Svidník – odbor školstva, kultúry športu a mládeže, uskutočnili regionálnu súťažnú prehliadku RÓMSKY TALENT 2019. Súťaže sa zúčastnili ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ Kružlová, ZŠ Nižný Mirošov, Komunitné centrum Stropkov, ZŠ Komenského Svidník, Spojená škola Svidník, ZŠ Ladomirová, Terénna sociálna práca Svidník, ZŠ s MŠ Kolbovce, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník a Stredná priemyselná škola Svidník. Súťažné výkony hodnotila porota, pod vedením Dis. art. Martina Kanaloša s týmito výsledkami:
Základné školy:
Sólo spev: Alexandra Bartková, Komunitné centrum Stropkov – zlaté pásmo, Dominik Grundza, ZŠ Nižný Mirošov – zlaté pásmo, Sára Moskaľová, Komunitné centrum Stropkov – strieborné pásmo, Milana Grundzová, ZŠ s MŠ Kolbovce – strieborné pásmo, Zdenka Majdiaková, ZŠ Komenského Svidník – bronzové pásmo.
Spev duo:
Ján Kristián Cina a Michal Haluška, Spojená škola Svidník – zlaté pásmo, Klaudia Šamková a Alexandra Bartková, Komunitné centrum Stropkov – zlaté pásmo, Barbora Pospíšilová a Vanesa Ferencová, ZŠ N. Mirošov – strieborné pásmo, Dominika Grundzová a Kamila Grundzová, ZŠ Kružlová – strieborné pásmo.
Spevácké skupiny:
Mladí rómski muzikanti, ZŠ Ladomirová – zlaté pásmo, Piataci-speváci, ZŠ s MŠ Kolbovce – strieborné pásmo, Mirošovníček, ZŠ N. Mirošov – strieborné pásmo, Romani čhajori, ZŠ s MŠ Bukovce – strieborné pásmo, Svidikarere čhajora, Terénna sociálna práca Svidník – bronzové pásmo.
Tanec: Tanečná skupina ŠUKAR ČHAJORI, ZŠ Kružlová – zlaté pásmo.
V hre na hudobný nástroj – harmoniku sa v zlatom pásme umiestnil Kevin Miko – ZŠ Nižný Mirošov
Stredné školy:
Sólo spev:
Nikola Halušková, Stredná priemyselná škola Svidník – zlaté pásmo, Dávid Grundza, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník – strieborné pásmo.
Spev duo:
Jozef Sivák a Dávid Grundza, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník – zlaté pásmo, Katrina Kurejová a Sára Moskaľová, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L Svobodu Svidník – strieborné pásmo.
Ďakujeme súťažiacim za krásny kultúrny zážitok a učiteľom za trpezlivosť pri príprave súťažiacich. Očakávame, že v budúcom roku sa do súťaže zapojí viac škôl z oboch okresov v regióne.
Mária Rodáková, POS Svidník

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 14. 6. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 200x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou