smahu správy

Dávno, pradávno...

Vyhodené z panského stola – keramika, sklo, kov

V predchádzajúcom príspevku sme priblížili technickú a kuchynskú keramiku zo Stropkovského hradu. Naznačili sme, že sa v súbore objavil aj luxusný riad, ktorý ukazuje, že stropkovskí páni vedeli stolovať veľmi kultivovane a esteticky. Luxusnú nádobu na pitie predstavuje polomajoliková šálka s dvoma uškami zvinutými do závitníc v mieste napojenia na telo a s bohatou maľovanou výzdobou.

Zvláštnou nádobkou, vyhotovenou odtláčaním do formy, je hrubšia šálka s pretláčaným telom, nízkou nôžkou a zúženým valcovitým hrdlom. Obe šálky sa vymykajú z bežnej hrnčiarskej výbavy na hrade a určite patrili k vyššiemu stolovaniu. K výnimočným a luxusným tvarom radíme aj malý keramický košíček – skôr dekoratívny ako úžitkový predmet. Zelený cikcakovitý ornament je z oboch strán ohraničený vodorovnými líniami. Pre vyššie stolovanie bola určená aj plytká kónicka miska na vysokej profilovanej nôžke, pokrytá žltou polevou. Slúžila zrejme ako podnos. Zvláštnym tvarom v kontexte pohľadu na stolovanie majiteľov Stropkovského hradu je malá pohárovitá nádobka, ktorá nie je výnimočná výzdobou či úpravou povrchu, ale svojím tvarom. Pripomína nádobky na vajíčko. Rovnako to však môže byť aj nádobka určená na tekutiny. V každom prípade, patrila k vyššiemu stolovaniu na hrade.
Medzi výnimočné keramické nálezy radíme aj síce prosté, ale ojedinelé tvary, ako je malý hrnček s uškom a zelenou polevou na vnútornej strane a na pleciach. Farebnosťou a vyhotovením je hrnčeku veľmi blízky malý tanierik s uškom. Zdá sa, že išlo o súčasti väčšieho súboru. Výnimočným tvarom je tiež šálkovitá nádoba s uškom na troch nôžkach, aké mávajú panvice. Bola to zrejme nádobka na varenie či ohrev nápoja.
K stolovaniu patrilo i sklo. Zo Stropkovského hradu máme 280 zaujímavých fragmentov sklenených predmetov, prevažne nádob. Rozlišujeme tu fľaše, poháre, deko¬ratívne predmety, najmä vázy. Z tabuľkového skla sa našli len nevýrazné fragmenty okenných terčíkov. Najpočetnejšie sú fľaše zo zelenkavého až tmavo¬zeleného skla. Množstvo fragmentov fliaš dokladá ich bežné používanie pri uskladňovaní a servíro¬vaní nápojov. K luxusným prvkom stolovania možno priradiť dva fragmenty sklenených pohárov na stopke a dva fragmenty dien s natavenou pretlá­čanou páskou. Patria tu tiež dekoratívne predmety, najmä zlom¬ky váz. Najvýraznejšia je luxusná váza valcovitého tvaru, vyrobená z priezračného, jemne modrozeleného skla, zdobená jemným geometrickým dekórom a plastickým prstencom. Z vázovitých tvarov pochádzajú zlomky z neprie¬hľadného skla s opalizujúcim škvrnitým povrchom, na ktorých je plastická výzdoba v podobe šikmého rebrovania na pleciach.
Poslednou skupinou mobiliáru sú kovové pred¬mety. Objavili sa klince, skoby, fragmenty rôznych stavebných kovaní a železný kľú­č. Najvýznamnejším nálezom celého výskumu je však unikátny stolový zvonec s reliéfnou výzdobou. Datovanie zvonca je jednoznačne určené nápisom, ktorý prečítal J. Gembický, expert na kampanológiu (náuka o zvonoch). Zvonec bol odliaty v roku 1561 s veľkou pravdepodobnosťou v Nizozemsku.
Výnimočne sa objavili 3 mince. Podľa určenia numizmatika J. Hunku z Archeologického ústavu SAV v Nitre ide o soli¬dus – šiling Alberta Hohenzollner (Prusko) z r. 1530, strieborný trojník Leopolda I (Sliezsko) z r. 1704 a 5/10 grajciar Františka Jozefa (Uhorsko, Kremnica) z r. 1859).
Mince ako datovací prostriedok sú vzhľadom na nálezové okolnosti málo použiteľné. Odzrkad¬ľujú iba známu skutočnosť, že objekt kaštieľa bol využívaný i po zániku hradu ako opevneného objektu.
A ešte jeden nález v areáli Stropkovského hradu stojí za zmienku. Ten však neuvidíte na žiadnej výstave ani v expozícii. Počas výskumu narazili robotníci na aktívnu, nevybuchnutú nálož z 2. svetovej vojny ktorú musel prísť zlikvidovať pyrotechnik. Vďaka Bohu, že takýto objav, ktorý skôr zaujíma historikov novoveku a vojnových udalostí ako archeológov, neskončil tragicky.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 14. 6. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 190x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou