smahu správy

Stropkov schválil najrozsiahlejšie zmeny územného plánu za ostatné roky

Na piatom zasadnutí sa v stredu stretli stropkovskí mestskí poslanci. Najzásadnejším bodom rokovania bolo schválenie všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa vyhlásenia záväznej časti zmien a doplnkov územného plánu mesta.

Ide o najzásadnejšie zmeny v územnom pláne za posledných 23 rokov. Dokument sa týka 39 lokalít, kde samospráva upravuje využitie územia, resp. nachádza nové možnosti jeho rozvoja.
„Obsah aktuálnych zmien a doplnkov by som rozdelil do dvoch rovín. Jednou je legalizácia súčasného stavu, keďže v minulosti sa pri výstavbe či zmenách využitia území nie vždy rešpektovalo územné plánovanie. Je to dedičstvo minulosti a my to dávame do poriadku. Druhá rovina je rozvoj mesta, kedy aj na základe podnetov občanov i podnikateľskej verejnosti reagujeme na ich oprávnené požiadavky. Územný plán nanovo vytyčuje lokality pre výstavbu rodinných domov, bytov, športovísk či školských zariadení a zohľadňuje aj rozvoj priemyslu. V niektorých prípadoch dochádza k zmenám vo využití jestvujúcich objektov, čím dávame zelenú napríklad bytovej výstavbe,“ zhrnul primátor Stropkova Ondrej Brendza.
Zmeny okrem toho stanovujú aj záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry a takisto vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby. Zahŕňa tiež zásady koncepcie ochrany životného prostredia, prírody a krajiny. Na základe podkladov Slovenského vodohospodárskeho podniku bola do územného plánu zapracovaná aj povodňová čiara storočnej vody, kvôli čomu nebolo možné schváliť využitie niektorých navrhovaných lokalít v blízkosti Ondavy.
Tunajší územný plán bol schválený v roku 1995 a do aktuálnej zmeny boli schválené jeho tri doplnky, naposledy v závere roka 2017. Po schválení uvedených zmien plánuje samospráva ďalej pokračovať v procese aktualizácie územného plánu po zohľadnení potrieb širokej verejnosti i priorít mesta.
-ts-

redakcia | 7. 6. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 306x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou