smahu správy

Dávno, pradávno...

Vyhodené z hradnej kuchyne – keramika

Archeologický výskum Stropkovského hradu v rokoch 2006 – 2007 bol doteraz najproduktívnejšou archeologickou výskumnou aktivitou v Stropkove. V minulom príspevku sme predstavili najvýraznejšie objekty. Popri časti stredovekého zrubu, suterénnych priestoroch, využívaných po zániku ich primárnej, nie celkom jednoznačnej funkcie ako odpadové jamy a južnom hradobnom múre s prevétovou šachtou, sme na juhovýchodnej strane hradného areálu zachytili niekoľko fragmentov murív.

Niektoré z nich možno stotožniť s pôdorysom hradu z roku 1767, niektoré sú pozostatkom zrejme starších stavieb, ktoré v čase nákresu už nejestvovali. Ich bližšie funkčné určenie nie je bez rozšírenia plochy výskumu nateraz možné. Jednoznačným bolo hradobné murivo na východnej strane, v ktorom sa zistil úzky vstup.
Popri architektonických zvyškoch sa výskumom získalo množstvo keramiky, menej skla a pomerne málo kovových predmetov. Mobiliár dopĺňajú zvieracie kosti – zvyšky stravy. Najviac nálezov pochádza zo suterénov a šácht, využívaných po zániku ich funkcie na uloženie odpadu. Tak ako je pravidlom na tomto type archeologických nálezísk i pri výskume Stropkovského hradu prevažovali keramické črepy – tak z kuchynskej, ako aj luxusnej stolovej. Objavovala sa tiež technická keramika – zlomky kachlíc, v prevažnej miere s polevou. Niektoré sa podarilo zrekonštruovať.
V súbore sme rozlíšili základné tvary – hrnce, taniere a panvice.
Hrnce mali obyčajne baňaté telo, okraj jednoducho vyhnutý s plytkým žliabkom na pokrievku. Častá je rytá, maľovaná a kolkovaná výzdoba. Rytá výzdoba, umiestnená obyčajne na hrdle a pleciach nádoby, sa objavuje ako jednoduché obvodové línie a ich rôznorodé kombinácie, obohatené niekedy o vlnovku. Priame i zvlnené línie sú tiež častým maľovaným druhom výzdoby. Objavuje sa červenohnedá maľba na svetlom črepe, výnimočne aj biela maľba na červenom podklade.
Taniere, najpočetnejší tvar stolovej keramiky, bývali opatrené malým uškom. Boli zavesené, a preto sa dbalo na ich vnútornú výzdobu, maľovanú kontrastným ornamentom k farbe povrchu. Objavili sa tiež luxusné polomajolikové taniere s modro-striebristým ornamentom, ktoré svojim technologickým prevedením sú dokladom vysokého stupňa hrnčiarskeho remesla. V prostredí vidieckeho zemepánskeho sídla to bol zaiste import.
Tretím najrozšírenejším druhom kuchynskej keramiky boli panvice. Tieto misovité nádoby s charakteristickým dutým držadlom stáli na troch nôžkach, preto sa označujú tiež ako trojnožky. Slúžili na prípravu či ohrev jedál a objavujú sa menšie i veľké exempláre. Ich vnútro je obyčajne pokryté zelenou alebo hnedou polevou. Duté držadlo slúžilo na aplikáciu dlhej tyče a umožňovalo manipuláciu nad otvoreným ohňom.
Ku keramike, vypáleným výrobkom z hliny, radíme aj technickú keramiku, najmä kachlice. Na Stropkovskom hrade sa našlo množstvo zlomkov. Svedčia o kultúre vykurovania, o početných kachľových peciach. Kachlice sú v prevažnej miere glazované, najčastejšie majú zelenú polevu, ale nie je výnimočná ani polychrómia. Výzdoba je plastická – často geometricko-rastlinná, menej rastlinná či figurálna.
Keramický súbor je datovaný do 16. – 17. storočia. Patria k nemu aj výnimočné tvary stolovej a luxusnej keramiky, o ktorej si viac povieme nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 7. 6. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 31x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou