smahu správy

Dávno, pradávno...

obrazokJeden hrad sme vylúčili, druhý potvrdili

Archeologický výskum v Mrázovciach, ktorému sme sa venovali v predchádzajúcich častiach nášho seriálu „Dávno, pradávno…“ vylúčil stotožnenie Hrádku (Hradziska) v katastri Mrázoviec s hradom Modré pole. Oproti tomu výskum v rokoch 2006–7 v centre Stropkova mestský hrad potvrdil a priniesol o ňom dôležité informácie.

Dovtedy sa priamo v Stropkove zásadnejšie archeologické výskumy nerealizovali. Menšie sledovania sa uskutočnili počas rekonštrukčných prác v Sanktuáriu a v kláštornom kostole Najsv. Trojice. Niekoľko archeologických nálezov zachránili nadšenci a lokálpatrioti pri rôznych stavebných zásahoch, najmä J. Cichý a M. Vateha. Zbierke J. Cichého, ktorú teraz odborne spracovávame, sa budeme venovať niekedy v budúcnosti. Poďme sa však pozrieť na bohatý nálezový materiál a terénne zistenia z dvoch výskumných sezón na Stropkovskom hrade.
Na úvod musíme uviesť, že hrad nebol v povedomí laickej, ale ani odbornej verejnosti. Chýbal aj v prehľadových prácach o hradoch na Slovensku. Jedinečný objav archívneho dokladu – pôdorysu a podrobného opisu podoby hradu z r. 1767, ktorý bol vytvorený v súvislosti s dedičským delením majetku medzi šesť dcérskych línií rodu Peteovcov – priblížil hrad v jeho reálnej podobe v poslednej tretine 18. storočia. Vďaka architektonickému zhodnoteniu tohto archívneho materiálu Ing. arch. M. Vatehom, PhD. sa podoba hradu stáva všeobecne známou. Stále sa však obidve budovy – sakrálna (Sanktuárium) a profánna (Kaštieľ) vnímajú ako dve samostatné budovy bez nejakého hlbšieho súvisu. Pritom ten súvis tu jednoznačne bol. Svedčí o tom archívny dokument i archeologický výskum.
Keď v r. 2006 pristúpilo Mesto Stropkov k rekonštrukcii Kaštieľa, pri výkope ryhy na inžinierske siete sa na južnej strane preborila lyžica mechanizmu cez tehlovú klenbu do dutého priestoru. Polovica tohto priestoru sa obzvlášť necitlivo deštruovala, jednoducho povedané, pre archeológiu navždy zničila. Vďaka nadšencom poznávania stropkovskej histórie sa podarilo výkop zastaviť a zabezpečiť odborné preskúmanie aspoň druhej časti suterénneho zaklenutého priestoru, čim sa podarilo zachrániť jeho obsah. Dodnes predstavuje najväčší nálezový súbor zo Stropkova. Výskum tu vykonávalo vtedajšie Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T. Deštrukcia klenby a následný archeologický výskum, rozšírený už, prirodzene, na všetky stavbou ohrozené plochy, nám umožnil nazrieť do podzemia Stropkovského hradu mimo známe suterény pod Kaštieľom. Sledujúc línie masívnych hradobných múrov sme jednoznačne určili priebeh opevnenia v jeho juhovýchodnej časti spolu s hlavnou vstupnou bránou. Zistené murivá v zásade korešpondovali s nákresom pôdorysu z r. 1767, nie však úplne. Dnes je línia časti hradnej architektúry priznaná nad terénom nízkym kamenným murivom. Situácia odkrytá výskumom nebola pravdaže taká lineárna ako je to prezentované. Pri historicko-architektonickom vyhodnotení rozlíšil expert na architektúru M. Šimkovic až 12 rôznych častí. Je to ako keď prestavujete starý rodinný dom, využívate síce časť jeho múrov, ale zároveň ho prispôsobujete svojím požiadavkám. A na hrade bolo vždy dosť dôvodov k prestavbám. Najjednoznačnejšie sa javí východná línia hradného múru, ktorý sa zachytil iba čiastočne, Severným smerom sme v sonde zistili už len negatív múru. Jeho kameň bol vybratý aj zo základov. Poslúžil ako stavebný materiál pre rodinné domy v okolí. Napokon, asi to nikomu neprekážalo, lebo masívne hradné múry stratili svoj praktický význam už na začiatku 18. stor., keď nedokázali odolávať dobývacej technike. Aj stropkovské hradné múry sa postupne rozrumovali a nemalo zmysel investovať do ich obnovy. Po veľkom požiari v meste v r. 1814 došlo k ich úplnému zničeniu, keďže bolo nariadené ich rozobrať. Kostol a kaštieľ zostali v otvorenom priestore ako solitéry a Stropkovský hrad sa postupne stratil nielen z očí, ale aj myslí.
O ďalších zaujímavostiach z dvojsezónneho výskumu tohto zabudnutého hradu si povieme viac nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 24. 5. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 275x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou