smahu správy

Európsky imunizačný týždeň 2019

Očkovanie alebo „vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred infekčnými chorobami.

24. – 30. apríla 2019 prebieha už 14. ročník kampane Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je zameraná na prevenciu infekčných ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. 14. ročník kampane je sprevádzaný heslom Hrdinovia vakcinácie.
Týmto heslom je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení.
Poďakovanie patrí tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý prístup k informáciám o očkovacích látkach, a ktorí vytvárajú zdravotné, vzdelávacie a sociálne systémy potrebné na zabezpečenie spravodlivého prístupu k očkovacím látkam, vedcom, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky, ale aj zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodným zdrojom informácií o očkovacích látkach, a ktorí včas a správne aplikujú očkovacie látky pacientom, tiež rodičom, ktorí podporujú očkovanie svojich detí a zabezpečujú pre ne potrebné (povinné a odporúčané) očkovanie a všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založené na dôkazoch, lebo zdieľaním faktov o vakcínach môže každý pomôcť zvýšiť povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na záchranu života.
Každý jeden jednotlivec je dôležitý pri šírení podpory očkovaniu.
Vďaka očkovaniu sa každoročne vo svete predchádza 2 – 3 mil. úmrtí. Zvýšením celosvetovej imunizácie by sa mohlo zabrániť ďalším 1,5 miliónom úmrtí za rok. Odhaduje sa, že celosvetovo približne 19,9 milióna dojčiat nie je zaočkovaných proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. V 2017 bolo celosvetovo 85 % detí (116,2 milióna) očkovaných 3 dávkami proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP). Od roku 2017 dosiahlo 123 krajín aspoň 90% zaočkovanosť proti DTP.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku je zapojený do zdravotno-výchovných aktivít propagujúcich zvýšenie informovanosti v tak závažnej a preventívne orientovanej oblasti predchádzania ochorení. Pri tejto príležitosti realizujeme prednášky a besedy pre študentov stredných škôl zamerané na problematiku a význam očkovania.
Zároveň dávame do pozornosti, že pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku realizuje svoju činnosť PORADŇA OČKOVANIA, kde sú pracovníci oddelenia epidemiológie celoročne pripravení konzultovať otázky k téme očkovania osobne (RÚVZ, odd. epidemiológie, Sovietskych hrdinov 79, Svidník), telefonicky (kontakt: 054/7880031 alebo 054/7880026) aj elektronicky: sk.senajova@uvzsr.sk.
OČKOVANIE je často jediná účinná ochrana pred ochoreniami, ktorým sa dá predísť očkovaním.
RÚVZ Svidník

redakcia | 3. 5. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 170x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou