smahu správy

Aký je prínos a v čom sú riziká nájomného bývania?

Počet komunálnych nájomných bytov je na úrovni približne 4% z celého bytového fondu. Podľa starostov a primátorov je potrebné podporovať výstavbu nájomných bytov. S tým sa však spája prínos aj riziká, čo Združenie miest a obcí Slovenska mapovalo v nedávnom prieskume.

Preto sa ZMOS pýtal starostov a primátorov na to, v čom vidia prínos nájomného bývania pre obce. Respondenti mali uviesť tri najvýznamnejšie pozitíva, ktoré nájomné bývanie má. Podľa 31,5% respondentov je prínos v zvyšovaní počtu obyvateľov obce, ďalších 30,3% ho vidí v ponuke cenovo dostupného bývania zraniteľným, ohrozený skupinám. Ďalších 19,3% ako prínos nájomného bývania uviedlo zvyšovanie ekonomickej spotreby v samospráve z dôvodu prísunu obyvateľov. Prínos z hľadiska podpory ekonomickej mobility, teda pohodlnejšieho presunu ľudí za prácou je podľa 12,3% opýtaných. Iný prínos uviedlo 1,2% a nevedelo sa vyjadriť 5,5% starostov a primátorov zaradených do prieskumu. Príchod obyvateľov, ktorí nemusia mať pozitívny vzťah k samospráve je pre 25,9% opýtaných rizikom nájomného bývania. Príchod obyvateľov s prechodným pobytom, ktorí príjmy z trvalého pobytu patria inej samospráva je rizikom pre 22,7%. Obava z investície do výstavby nájomných bytov o ktoré nemusia mať ľudia záujem je rizikom podľa 19,8% starostov a primátorov odpovedajúcich v prieskume. Celkovo 22,3% opýtaných si myslí, že rizikom výstavby nájomných bytov je fakt, že pôjde o investíciu do bytov, ktoré si vzhľadom na výšku nájmu záujemcovia nebudú môcť dovoliť. Iné riziko výstavby nájomných bytov uviedlo 3,5% respondentov a 5,8% sa k tejto otázke nedokázalo vyjadriť.
Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

redakcia | 26. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 229x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou