smahu správy

Dávno, pradávno...

Stredovek, doba temna?

Takto sme sa kedysi učili, že totiž stredovek bol obdobím temna – niekde medzi úžasnou antikou a skvelým novovekom. Zďaleka to však nie je pravda a nič v ľudských dejinách nemožno vnímať čierno-bielo. Stredovek mal svoje problémy a temné stránky (ktorá doba ich nemala?), ale priniesol aj mnoho pozitívneho.

Nemožno ho zatracovať ani romanticky glorifikovať. Bola to doba inkvizícií, ale aj doba vzniku početných univerzít. Popri mnohých negatívnych javoch (kedy tie neboli?) je badateľný postupný pokrok vo všetkých oblastiach života. Možno bol príliš pomalý na naše dnešné rýchle tempo, ale predsa bol. My sme sa v našom putovaní dávnymi, pradávnymi dejinami Stropkova a jeho okolia posunuli do stredoveku, kedy už išlo jednoznačne o osídlenú oblasť a kedy nám k archeologickým prameňom pribúdajú písomné. Vstúpili sme do plnej doby historickej. Archeologické pramene však zostávajú naďalej dôležitým zdrojom poznania, ako si to ukážeme na oboch hradných lokalitách stropkovského regiónu.
Podľa historických a lingvistických výskumov posledných desaťročí je zrejmé, že územie dnešného okresu Stropkov bolo iba postupne zaberané pod správu Uhorska, pričom tento proces sa ukončil niekedy v 13. stor. V ranom stredoveku sú otázky štátoprávnej príslušnosti tohto územia nejasné. Predpokladá sa, že bolo pod vplyvom poľských Piastovov. Ešte aj v r.1270 sa v darovacej listine kráľa Štefana V., ktorá sa týka panstva Čičva, sa severnejšie územie označuje ako územie za zásekmi v pohraničí s Poľskom. Najstaršia písomná správa z regiónu pochádza z r. 1269. Spomína sa v nej riečka Chotčianka a jej sútok s Ondavou. Samotné mesto Stropkov sa v písomných prameňoch objavuje až v roku 1404. Keďže početné písomnosti zo 14. storočia o Stropkove mlčia, predpokladá sa, že v tom čase bol kráľovským majetkom. Do ďalších dejín stropkovského panstva sa najvýraznejšie zapísali šľachtici Perínskovci a Peteovci. Najmä Peteovci, ktorí bývali priamo v Stropkove, sa zaslúžili o stavebný rozmach stropkovského hradu.
Archeológia k stredovekým a novovekým dejinám stropkovského regiónu vypovedá o voľačo viac ako k pravekým dejinám – predovšetkým vďaka trojsezónnemu výskumu Hrádku v Mrázovciach a dvojsezónnemu výskumu stropkovského hradu.
Skúsme sa bližšie pozrieť najprv na mrázovský hrádok. Jednak preto, že bol skúmaný skôr ako stropkovský hrad a jednak pre jeho tajuplnosť a nejednoznačnosť. Najprv si však musíme urobiť malý historický exkurz.
V historických prameňoch sa občas objavujú názvy, ktoré nevieme spojiť so žiadnou súčasnou polohou. Jedným z takýchto záhadných pomenovaní je Kekmezeu, Modré Pole. Autor monografie o Stropkove historik J. Beňko usúdil, že hrad Modré Pole, centrum eponymného panstva, možno stotožniť práve s polohou mrázovského hrádku. Všetko tomu nasvedčovalo. Majetok Modré Pole, ktorý patril do Zemplínskej stolice, sa začiatkom 14. stor. uvádza ako vlastníctvo šľachtica Petra Petena. Pán Peter nebol zrejme nijaké neviniatko, naopak, pre jeho násilenstvá, výtržnosti, ale najmä politickú neveru mu kráľ majetky skonfiškoval a v roku 1317 ich daroval vernému šľachticovi Mikčovi, kastelánovi Šarišského hradu. Mikčovi a jeho synom patrilo panstvo Modré Pole do roku 1370, kedy ho zamenili s Petrom Cudarom. Od roku 1408, kedy kráľ Žigmund daroval stropkovské panstvo šľachticom z Perína, vlastnili títo šľachtici až do polovice 16. storočia aj Modré Pole. Panstvo malo byť súvislým územím vo východnej časti doliny strednej Ondavy, na ktorom ležali dediny Stročín, eponymné Modré Pole, Veľká a Malá Domaša, Ohradzany a iné dediny. Spresňujúci údaj je v listine z roku 1356, v ktorej je uvedené, že dedina Lomné leží pred dedinou Modré Pole. Vyzerá to teda jednoznačne, že centrum panstva Modré pole muselo byť na polohe Hrádok v katastri obce Mrázovce. Je to široko-ďaleko jediná známa lokalita s masívnym fortifikačným systémom tvoreným mohutnými valmi a priekopami. Priam sa núkala byť strateným Modrým Poľom. A tak ju historici s ním stotožnili. Až kým archeológia nevypovedala niečo iné. Ale o tom až nabudúce.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 26. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 200x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou