smahu správy

Zo života na ZŠ Mlynskej v Stropkove...

Vynášanie Moreny

K jedným z najstarších pohanských zvykov, ktoré sa na území Slovenska zachovali dodnes, patrí aj vynášanie Moreny.
Na ZŠ Mlynská túto tradíciu realizujú žiaci pod vedením svojich pedagógov už vyše 20 rokov.
Tak to bolo aj toho roku, keď si žiaci prvého stupňa pod vedením Mgr. Mateja Kneža pripravili vynášanie Moreny.
Morena (iné názvy: Muriena, Marmuriena, Šmertka, Kyseľ) symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju „zničiť, utopiť alebo upáliť“. Morena mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktoré niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.
V niektorých regiónoch vynášali mládenci Deda, Ďadka, slamenú figurínu v podobe starého muža.
Morenu naši žiaci z chotára vyniesli, vyzliekli, zapálili a hodili do rieky Ondavy za mohutného recitovania:
Idz šmertečko dolu vodu, bodaj bi ši še utopila,
že bi ši še ňigda nevracila, bo bi ši nas postrašila,
našim kravom porobila.
Do vodi, do vodi, naj še nam ľem šňih topi,
naj nam slunko veľo švici, že bi buľi mocne dzeci.
Do vodi, do vodi čľup!!!
Viac fotiek z vydarenej akcie si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www. zsmlynstropedu.edupage.org
Mgr. Matej Knežo

obrazok

Výtvarná súťaž „Veľkonočné vajíčko“

Každý rok sa na našej škole v čase veľkonočných sviatkov koná výtvarná súťaž na tému „o najkrajšie veľkonočné vajíčko“. CVČ v spolupráci s ŠKD dňa 11. apríla vyhlásili túto výtvarnú súťaž. Do tejto súťaže sa zapojili väčšinou mladší žiaci, ale súťaženie o najkrajšie vajíčko bolo veľké. Deti vystrihovali, lepili, farebnými pastelkami maľovali vajíčka na výkres. Aj toto je jedna z ciest, ako v deťoch rozvíjať predstavivosť a kreativitu.
Kreslenie bolo náročné, no o to dosiahli krajší výsledok. Všetky vajíčka boli prekrásne.
Víťazi dostali pekné ceny a diplomy a ostané deti boli odmenené sladkosťami.
Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú žiaci ZŠ Mlynská Stropkov!

obrazok

Slávnostný zápis do 1. ročníka

V nedeľu 7. apríla 2019 sa na našej škole konal netradičný SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka. Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na úspešný vstup do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov odmenili pani učiteľky malými darčekmi, pamätným listom, medailou a sladkou odmenou.
Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!
ĎAKUJEME RODIČOM za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.
Zápis do prvého ročníka ešte pokračuje do 30. 4. 2019 v kancelárii školy.
ZŠ Mlynská Stropkov

obrazok

Stretnutie s rómskou rozprávkou

Dňa 8.4.2019 sa v priestoroch Základne školy na Mlynskej ulici v Stropkove uskutočnila aktivita pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 1. až 4. ročníka pod názvom „Stretnutie s rómskou rozprávkou“ v rámci projektu „Úspech patrí každému“, do ktorého je škola zapojená.
Žiaci sa zoznámili s adaptovanou rómskou rozprávkou Deti Slnka od autorky Daniely Hivešovej-Šilanovej. Rozprávka im bola sprostredkovaná v rómskom aj v slovenskom jazyku a zároveň aj prostredníctvom premietaných detských ilustrácií. Následne žiaci v skupinách riešili nenáročné úlohy tykajúce sa rozprávky, prostredníctvom ktorých si hravou formou precvičili zrakové a sluchové vnímanie, pozornosť, pamäť, kooperáciu v skupine a rozvíjali empatiu a zmysel pre spolupatričnosť. Plnením jednotlivých úloh postupne odkrývali rómsku vlajku. V rámci aktivity vytvorili aj vlastné ilustrácie k rozprávke. Vynaložená snaha žiakov bola v závere odmenená diplomom a sladkosťou.
Poďakovanie patrí p. Veronike Cinovej, pracovníčke Komunitného centra v Stropkove, ktorá žiakom rozprávku sprostredkovala v rómskom jazyku a Bibiane Kľocekovej za pomoc pri realizácii aktivity. Aktivitu pripravili a zrealizovali špeciálna pedagogička Mgr. Slávka Bujdošová a pedagogická asistentka Ing. Mária Jankaničová.
Ján Cichý, ZŠ Mlynská

obrazok

redakcia | 19. 4. 2019 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 221x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou