smahu správy

Najstaršie bratstvo v Uhorsku Kongregácia Panny Márie Škapuliarskej

obrazokKongregácia Panny Márie Škapuliarskej v Stropkove je najstarším bratstvom v Uhorsku (žiadne staršie bratstvo sa nepodarilo nájsť). Ďalšie bratstvá vznikli v Gaboltove (1706), v Bôrke (1759), v Nitrianskom Pravne (1696), v Topoľčiankach (1686) a podobne. Naše stropkovské bratstvo vzniklo v roku 1669. Doposiaľ prevládala informácia, že toto stropkovské bratstvo schválil bulou pápež Klement IX. 11. mája 1669. Ide o menšie nejasnosti, ktoré teraz vysvetlíme.

Existuje bula pápeža Klementa IX., ktorý udelil Bratstvám Panny Márie Škapuliarskej plnomocné odpustky v roku 1669. Táto bula sa netýka priamo stropkovského bratstva. Prvá priama informácia o Kongregácii je v druhej kanonickej vizitácii stropkovskej farnosti z roku 1773. Vykonal ju jágerský biskup Karol Esterházi. Zápis o bratstve sa nachádza na 12 strane v sekcii De Confraternitatibus. Text hovorí: V tomto Stropkovskom farskom kostole je Bratstvo Panny Márie Škapuliarskej z hory Karmel, ktoré bolo povolené generálom rehole karmelitánov, pátrom Filipom od Najsvätejšej Trojice, na žiadosť v Pánovi zbožne spočinutého, najjasnejšieho grófa, nebohého Žigmunda Petheho z Gerše, schválené autoritou najvyššieho pontifika Klementa IX. a za také uznané 11. mája 1669 najznamenitejším jágerským biskupom Tomášom Pálffym. Práve Žigmund Pete zobrazený na reliéfnej renesančnej tabuli nachádzajúcej sa na južnej strane kostolnej veže (originál je v súčasnosti uložený v stropkovskom kaštieli) sa zaslúžil o založenie spomínaného bratstva. Bratstvo podľa doloženého textu schválil pápež Klement IX. ako najvyššia cirkevná autorita pred 11. májom 1669 pravdepodobne aj v písomnej forme (asi pápežským breve). Formálne bolo bratstvo uznané a potvrdené jágerským biskupom práve 11. mája 1669 a nie bulou pápeža Klementa.
Preto si dávame za úlohu nájsť potvrdenie jágerského biskupa Tomáša Pálfyho, ktoré by bolo cenným písomným prameňom k dejinám Stropkova a farnosti.
Zdroje:
Archív Košickej Arcidiecézy, Visitatio canonica parochiae Stropkoviensis 1773.

Mgr. Ľuboslav Šmajda – mestský úrad v Stropkove

obrazok

redakcia | 12. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 121x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou