smahu správy

PRÍHOVOR PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV

Vážení pedagógovia, pani učiteľky, páni učitelia, pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení,
koncom marca si pripomíname už tradične výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším a hodnotnejším. 28. marec – Deň učiteľov je symbolom vďaky a uznania tak pre učiteľov, ako aj pre všetkých pedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Povolaniu učiteľa už po stáročia vzdávame hold ako k jednému z najušľachtilejších povolaní. Dobrým učiteľom je ten, ktorý svojou prácou, ochotou, obetavosťou a zanietenosťou k svojmu povolaniu každý deň napĺňa slová Jána Amosa Komenského: „…dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa. Teda nebude sa vyhýbať učiteľskej práci, ale bude ju vyhľadávať a nebude konať prácu len naoko, ale vážne, nie do vetra, ale pre ozajstný a ustavičný pokrok svojich žiakov…“ Z histórie výchovy a vzdelávania je známe, že každá spoločnosť a všetci pokrokoví pedagógovia kládli na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky. Zamýšľame sa preto v tento deň nad opodstatnenosťou, vážnosťou a spoločenským uznaním a ocenením učiteľského povolania. Učitelia a pedagogickí zamestnanci boli vždy a sú nositeľmi rozvoja kultúrneho, spoločenského a športového života v mieste kde pôsobia.
Vďaka a uznanie patrí Vám učitelia, ktorí vykonávate túto namáhavú a záslužnú prácu a svojim zodpovedným prístupom k práci plníte náročné úlohy vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu. Chcem Vám poďakovať za Vašu prácu v prospech našich žiakov, našich škôl a v prospech nášho mesta. Želám Vám veľa zdravia, síl, radosti z práce a dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov a dobré, podnetné a tvorivé prostredie.
JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

obrazok

redakcia | 29. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 247x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou