smahu správy

Pečatné obrazy mestských pečatí zo 16. a 17. storočia

Pečatné obrazy na najstarších mestských pečatiach nie sú doposiaľ spoľahlivo interpretované. Na každej z pečatí z rokov 1502, 1547, 1570 a 1619 sa nachádzajú dve postavy a okrem pečate z roku 1502 sa na každej nachádza kruhopis SIGILLVM OPPIDI STROPKO, ale s iným letopočtom. Pečatný obraz z roku 1547 je iný ako ostatné a dá sa jednoznačne interpretovať ako Madona s dieťaťom v náručí a stojaca na polmesiaci (Podobný obraz sa vyskytuje na reliéfnej renesančnej tabuli z roku 1661). Mestská rada si z neznámych príčin dala vyhotoviť v roku 1570 nové pečatidlo a pečatný obraz je podobný ako na pečati z roku 1502 a 1619. Doposiaľ prevláda názor, že na týchto pečatiach je vyobrazená sv. Anna s malou Máriou. Symbolika na pečatných obrazoch vôbec nesúvisí so sv. Annou, pretože jej symbolmi sú otvorená kniha, ľalia alebo brána. Na pečatných obrazoch má stojaca postava rozpustené vlasy a na hlave korunu (v prípade pečate z roku 1502 svätožiaru), ktorá sv. Anne neprináleží a taktiež sa sv. Anna zobrazuje s hlavou zahalenou závojom, nie s rozpustenými vlasmi. Práve Panna Mária sa zobrazuje s korunou na hlave, má rozpustené vlasy a v niektorých prípadoch drží aj kríž, ktorý je symbolom Ježiša Krista. Preto sa domnievame, že ide o Pannu Máriu s malým Ježišom, ktorého si vinie k sebe. Najlepšie je to vidieť na pečati z roku 1502 a 1570. Na staršej a mladšej pečati z roku 1619 rytec tieto postavy zobrazil inak. Na staršej pečati z roku 1619 dieťa (Ježiš) drží v ruke akoby kyticu, čo môžu byť ľalie, ktoré sú symbolom nepoškvrnenosti Panny Márie. Na mladšej pečati z roku 1619 drží kríž, ale táto pečať je spracovaná chybne. Pod postavou držiacou kríž sú tri kvety. Ide pravdepodobne o ruže, ktoré sú taktiež symbolom Panny Márie. V kresťanskej symbolike je ruža jedným zo symbolov Panny Márie, čo je založené na slovách Písma a najmä Piesne Šalamúnovej. Sv. Ambrózius sa o Panne Márii zmieňuje ako o „ruži bez tŕňov.“ Tieto ruže sú dnes v erbe mesta Stropkov s piatimi lupeňmi, ktoré symbolizujú slnko, božstvo, svetlo, dokonalosť a nekonečnosť života.
Domnievame sa preto, že na pečatnom obraze je vyobrazená Panna Mária s malým Ježišom, nie sv. Anna s Pannou Máriou. Pečať mestečka z roku 1547 nás v tom len utvrdzuje.
Mgr. Ľuboslav Šmajda – MsÚ
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Druhý zväzok: N – Ž. Bratislava: FFUK, 2008, s. 648. ISBN 978–80–89236–53–4.
VRTEĽ, Ladislav: O symbolike erbu mesta Stropkov. In: Stropkovské spektrum, roč. MMIX, č. 35 z 24. augusta 2009.
VRTEĽ, Ladislav: Heraldica Sanctorum. Bratislava: VEDA, 2016, ISBN 978–80–224–1547–7.

obrazok obrazok

redakcia | 29. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 236x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou