smahu správy

Mestské voskové pečate

Tento článok sa v skratke venuje problematike najstarších stropkovských pečatí. Mestským pečatiam sa venoval Ján Beňko v monografii mesta z roku 1994 a heraldik Jozef Novák v korpusovom diele o komunálnych pečatiach z roku 2008.

Podľa J. Nováka muselo najstaršie pečatidlo Stropkova vzniknúť už v priebehu 14. storočia, hoci sa nám jeho odtlačok nezachoval. Prvý známy odtlačok pečatidla poznáme z rokov 1502, 1515 a na listine z 25. marca 1521. Tomuto pečatidlu sa J. Novák nevenoval, ale Ján Beňko áno. Táto najstaršia pečať nemá kruhopis a taktiež sa nedá pečatný obraz jednoznačne interpretovať. Ďalšiu pečať si mesto nechalo vytvoriť v roku 1547. Pečatný obraz už obsahuje kruhopis SIGILLVM OPIDI STROPKO 1547. Ďalšie voskové pečate pochádzajú z rokov 1570 a 1619 (strašia a mladšia). Mesto ich používalo súbežne z predchádzajúcimi a pravdepodobne do roku 1837 si nechalo vytvoriť ešte novšiu. Po roku 1837 začala mestská rada používať nápisovú pečiatku.
Veľkým problémom, ktorý doteraz nebol uspokojivo vyriešený, sú pečatné obrazy. Ján Beňko, Jozef Novák a Ladislav Vrteľ opisovali mestské pečate vo svojich prácach. Ladislav Vrteľ dokonca 26. augusta 2009 napísal do Stropkovského spektra zaujímavý článok, ktorý sa venoval práve pečatným obrazom a dnešnému mestskému erbu. Ján Beňko a Ladislav Vrteľ predpokladali, že pečatný obraz tvorí sv. Anna s Pannou Máriou. S určitosťou vieme povedať, že stredoveký kostol bol zasvätený Panne Márii, ktorá mala a má hlbokú úctu v Stropkove. Farby dnešného mestského erbu sú znakom sv. Anny a erb bol schválený v roku 1988 po predošlom chybnom erbe. Ale nachádzala sa na pečatnom obraze sv. Anna? Podľa nášho názoru to tak nebolo. Heraldik Jozef Novák čiastočne prispel k našej myšlienke pozerať na pečatné obrazy trocha inak, hoci v jeho opise o meste a datácii jednej z pečatí sú viaceré chyby. V budúcom čísle sa budeme venovať pečatným obrazom na mestských pečatiach zo 16. – 17. storočia, ich interpretácii a pečatným symbolom.
Mgr. Ľuboslav Šmajda, Mestský úrad v Stropkove
ZDROJE:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN 80–901392–5–6.
NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Druhý zväzok: N – Ž. Bratislava: FFUK, 2008, s. 648. ISBN 978–80–89236–53–4.
VRTEĽ, Ladislav: O symbolike erbu mesta Stropkov. In: Stropkovské spektrum, roč. MMIX, č. 35 z 24. augusta 2009.
Heraldický register MINV – http://ives.minv.sk/…_detail.aspx?….

obrazok obrazok

redakcia | 22. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 225x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou