smahu správy

Zmena na poste riaditeľa mestského podniku Služba

V závere februára skončil vo funkcii riaditeľa stropkovského mestského podniku Služba Michal Šandrik. Odišiel na vlastnú žiadosť a vrátil sa do súkromného sektora. Vo funkcii pôsobil od júna 2015. Jeho nástupcom by sa po odobrení mestským zastupiteľstvom mal stať doterajší zástupca riaditeľa a vedúci stredísk podniku Dušan Lukáč. Vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcií sa k 28. februáru vzdal mandátu poslanca stropkovského zastupiteľstva i postu viceprimátora a až do oficiálneho schválenia poslaneckým zborom je poverený vedením podniku. Budúci riaditeľ je aj aktívnym poslancom Zastupiteľstva PSK. O jeho nástupcovi na poste zástupcu primátora rozhodne Ondrej Brendza v zákonom stanovej lehote 60 dní.
„Služba bola roky na okraji záujmu vedenia mesta. Od roku 2015 sme sa podniku začali venovať systematickejšie, zaviedli nové pravidlá v jej fungovaní a vďaka celému tímu, na čele s odchádzajúcim riaditeľom Michalom Šandrikom a jeho zástupcom Dušanom Lukáčom, sa nám zo zaznávanej Služby podarilo vytvoriť prosperujúci mestský podnik,“ uviedol O. Brendza.
Služba dosiahla v posledných štyroch rokoch viditeľný progres. Oživenie tejto príspevkovej organizácie mesta bolo jednou z priorít primátora Ondreja Brendzu po jeho nástupe do funkcie v roku 2014. Za štyri roky bol vďaka zhode vedenia samosprávy a zastupiteľstva zvýšený transfer pre podnik o vyše 80 percent na minuloročných takmer 975 tis. eur (pre porovnanie – v roku 2014 dostali od mesta necelých 537 tisíc). Vďaka kombinácií prehľadného financovania, využitia mimorozpočtových zdrojov a efektívneho riadenia prešiel podnik modernizáciou strojového a materiálneho vybavenia a vznikol aj priestor na realizáciu viacerých verejnoprospešných projektov, ktoré ocenila aj verejnosť.
Táto príspevková organizácia s vyše päťdesiatkou zamestnancov zabezpečuje v rámci deviatich stredísk údržbu verejnej zelene, miestnych komunikácií a verejného osvetlenia, prevádzkuje zimný a futbalový štadión, zabezpečuje pohrebné služby a správu cintorínov, prevádzkuje skládku odpadu a zberný dvor, vykonáva zber odpadu pre mesto a obce a takisto prevádzkuje verejné toalety. Pre mesto tiež vykonáva stavebné a rekonštrukčné práce.
Tohtoročnými prioritami Služby a nového riaditeľa bude pokračovanie v rekonštrukcii cintorínov, futbalového štadióna a tenisových kurtov, pustiť sa plánujú aj do rekonštrukcie zimného štadióna, novým impulzom bude správa letného kúpaliska, ktoré bude po skončení nájmu opäť prevádzkovať samospráva. V rámci odpadového hospodárstva si stanovili cieľ zvýšiť podiel separácie odpadu v meste a v rámci modernizácie zberu budú pokračovať v budovaní ďalších polopodzemných kontajnerových stojísk na sídliskách.

obrazok

redakcia | 8. 3. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 841x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou