smahu správy

Netradičné vyučovanie žiakov zo ZŠ Mlynskej...

obrazokZásada starovekých mudrcov – POZNAJ SÁM SEBA je aktuálna aj v dnešnej modernej dobe. Veď poznať samého seba znamená poznať svoje korene, z ktorých človek vzišiel, poznať svoj rod, poznať históriu svojho národa.

14. februára v deň 1 150. výročia smrti svätého Konštantína Cyrila si pedagógovia 2. – 4. ročníka našej školy pripravili pre svojich žiakov netradičné vyučovacie dopoludnie, počas ktorého žiaci spoznávali život i odkaz sv. Cyrila, ktorý spolu so svojim bratom, svätým Metodom, položili základy našej slovenskej národnej kultúry.
Prvé dve vyučovacie hodiny prebiehali v gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, ktorý je postavený v byzantskom slohu a po komplexnej rekonštrukcii interiéru sa zaradil medzi architektonické skvosty východného obradu. V chráme nás privítal ihumen kláštora a správca farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove o. Jozef Vojtila a už o chvíľu sa do posvätného ticha chrámu začala rozliehať staroslovienčina v podaní charizmatickej recitátorky PhDr. Márii Kotorovej – Jenčovej, PhD., ktorá svojim recitátorským umením si hneď získala vďačných poslucháčov. V jej podaní sa chrámom rozliehal úryvok z najstaršej slovanskej básne – Proglas . Autorstvo tohto chválospevu je pripisované práve Konštantínovi – Cyrilovi. Na jeho počesť sa všetci žiaci cirkevnoslovanským jazykom pomodlili modlitbu Otče naš, iže jesi…, po ktorej správca farnosti Mgr. Jozef Vojtila CSsR žiakom priblížil patrónov chrámu, históriu a i interiér chrámu, v ktorom si veriaci v tomto roku pripomenú 70. výročie jeho posvätenia. Žiaci sa oboznámili s ikonami na stenách chrámu a i s ikonostasom pokrytým ikonami v jednotlivých radoch. Navštívili i suterén chrámu, ktorý slúži ako miesto stretávania sa veriaci všetkých kategórii.
Z chrámu sa žiaci presunuli do školy, kde učitelia na interaktívnych tabuliach v triedach premietli žiakom krátky životopisný film o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý je odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR pre I. stupeň ZŠ. Deň so sv. Cyrilom sme zavŕšili maľovaním jeho portrétu a 2. A trieda i maľovaním do krásnej maľovanky Príbeh sv. Cyrila a Metoda, ktorá predstavuje životné udalosti našich slovanských vierozvestcov.
Zámerom nášho zážitkového vyučovania bolo budovať národné povedomie u mladej generácii, predstaviť jej sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú spätý s našim kultúrnym dedičstvom, ktoré by sme mali viacej poznať a vážiť si ho. Veď čo nepoznáme, tak si to ani nevážime.
Najmä vďaka PhDr. Márii Kotorovej – Jenčovej, PhD. a Mgr. Jozefovi Vojtilovi CSsR žiaci našej školy mohli zažiť živý kontakt s históriou a bližšie spoznať sv. Cyrila i históriu Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, za čo im srdečne ďakujeme.
A.K., ZŠ Mlynská Stropkov

obrazok

redakcia | 1. 3. 2019 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 43x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou