smahu správy

Sv. Cyril – 1150. výročie úmrtia

obrazokPočas štúdia som jeden semester bývala na internáte s Bulharkou. Bolo to v hlbokom socializme, v ktorom žilo tak vtedajšie Československo ako aj Bulharsko. To možno ešte viac. A predsa, keď prišiel 5. júl a naše hlavné mesto sa ponorilo do driemavého pokoja štátneho sviatku, moja Ema nevychádzala z údivu.

Prečo neoslavujete? Kde sú ľudia, kde je radosť, kde sú oslavy? Nemohla pochopiť, že sviatok sv. Cyrila a Metoda, mužov, ktorí toľko urobili pre našich predkov (i pre nás!) a ktorých žiaci sa z našej zeme vybrali k nim, do Bulharskej ríše, aby pokračovali v ich diele, neoslavujeme, nechválime sa nimi, netešíme sa z dedičstva, čo zanechali predovšetkým nám a sprostredkovane všetkým Slovanom. Napriek tomu, že aj v Bulharsku bol tvrdý socializmus, Sofia bola vraj počas sviatku solúnskych bratov vyzdobená girlandami, všade sa oslavovalo, i keď sa mierne zamlčovalo, že to boli kresťanskí apoštoli (náboženstvo sa veľmi „nenosilo“), oslavovali sa ako šíritelia kultúry a vzdelanosti. U nás možno tichučko zaševelilo pár vzdelancov, ale inak bolo ticho. A toto pomalé ticho, napriek oficiálnym oslavám, nastáva aj v súčasnosti. Dokonca sa počas osláv 5. júla stretávame s tzv. vedeckými úvahami o tom, že misia Konštantína a Metoda na Moravu bola vlastne neúspešná, že už pred nimi tu boli šíritelia kresťanskej viery, že význam ich pôsobenia sa preceňuje, dokonca i otázniky, či vôbec prišli k nám. Prečo o tom hovoríme teraz, keď k 5. júlu máme ešte ďaleko? Nuž, lebo sú ešte najmenej dva dni v roku, kedy by sme si solúnskych bratov mali pripomenúť – a to spolu či každého osve. Jedným z týchto dní je 14. február, deň úmrtia sv. Cyrila Konštantína, druhým 6. apríl, kedy zomrel jeho brat, arcibiskup sv. Metod. Deň odchodu do večnosti sv. Cyrila v súčasnosti takmer úplne zaniká v mierne skomercionalizovanom sviatku zaľúbených – sviatku sv. Valentína. Aspoň v tomto roku, kedy uplynie 1150 rokov od chvíle, kedy sv. Cyril ako 42 ročný odovzdal dušu Stvoriteľovi, krátko po tom, čo prijal v Ríme rehoľné meno, pod ktorým ho poznáme, by sme si ho však mali pripomenúť. Skutočne si to zaslúži!
Kto teda bol tento rodák z gréckeho mesta Solún? Konštantín patril k elite učencov na vtedajšom najcivilizovanejšom panovníckom dvore sveta v Konštantinopole (dnešný Istanbul v Turecku). Známy je aj pod prezývkou Filozof, bol to teda vedec par excelence. Snúbila sa v ňom grécka filozofia s východnou askézou, mal jednoznačne morálne i intelektuálne predpoklady na svoje životné poslanie. Pred príchodom na Moravu vykonal misiu u Chazarov na Kryme, viedol mnohé víťazné teologické dišputy s byzantskými obrazoborcami, mohamedánskymi Saracénmi (Arbami) i Židmi. Do vzdialenej, polobarbarskej stredoeurópskej krajiny ho vyslal cisár Michal III. na základe pozvania kniežaťa Rastislava. V panónsko-moravskej legende Život Metoda čítame: I stalo sa v tieto dni, že Rastislav, knieža slovenské, so Svätoplukom poslali z Moravy k cisárovi Michalovi a hovorili takto: …A prišli k nám kresťanskí učitelia mnohí… a učia nás rozlične, ale my Sloveni, prostý ľud, nemáme, kto by nás naučil pravdu a vysvetlil zmysel. A tak dobrý vladáru, pošli nám takého muža, ktorý by nás upravil k všetkej spravodlivosti. Vtedy cisár Michal hovoril k Filozofovi Konštantínovi: Či počuješ Filozof, túto reč? Okrem teba toto iný nemôže vykonať. Na, hľa, dary mnohé, pojmi brata svojho, opáta Metoda a choď… Konštantín sa však opýtal: Či majú písmená pre jazyk svoj? Po zamietavej cisárovej odpovedi teda smutne konštatoval: Kto môže na vodu reč napísať a meno bludára si získať? Avšak nevzdal sa a sám vytvoril „písmená pre jazyk Slovenov“ – hlaholiku, ktorá rešpektovala špecifiká jazyka – mäkké spoluhlásky, mäkký a tvrdý znak, nosovky a ď. Na cestu sa vydal už s prekladmi základných liturgických kníh do starej slovenčiny. V inej staroslovanskej literárnej pamiatke vysokej dokumentačnej i umeleckej hodnoty, v Živote Konštantína sa zasa uvádza:
Keď prišiel na Moravu (Konštantín), s veľkou úctou prijal ho Rastislav a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu ich na učenie. A onedlho preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe božej, hodinkám, večierni, povečernici i tajnej službe (omši) a tam nechal učiť aj iné náuky, gramatiku i muziku.
Misia na Morave, ako všetky veľké dejinné diela nebola bez odporcov. Bojovali s nimi aj obaja solúnski bratia. Dosiahli však úžasný výsledok. V Ríme dokázali obhájiť živú reč Slovenov ako liturgický jazyk v liturgii západného obradu! To, že získali jeho schválenie bol nesmierny úspech. Uvedomme si, že predbehli ostatnú Európu o viac ako tisíc rokov! Konštantín, vyčerpaný namáhavou prácou ochorel a v Ríme, cítiac zrejme blízky koniec pozemskej púte, vstúpil do rehole a prijal meno Cyril, pod ktorým je všeobecne známy. Čoskoro, 14. 2. 869 ako 42-ročný zomrel. Pochovali ho s poctami biskupa v bazilike sv. Klimenta, tretieho rímskeho pápeža, ktorého ostatky sv. Cyril našiel na Kryme a slávnostne priniesol do Ríma. Jeho brat Metod sa vrátil späť na Moravu, aby pokračoval v začatom diele ako arcibiskup. Pôsobil potom až do svojej smrti 6. 4. 885 s veľkými ťažkosťami v zverenej arcidiecéze.
Nemusíme vešať girlandy po uliciach na poctu našim apoštolom, ale je žiaduce aspoň malou spomienkou si ich uctiť ako tých, čo pre upevnenie kresťanstva, kultúry a vzdelanosti, ale aj pre politiku a diplomaciu v krajine našich predkov urobili za pár rokov viac, ako ktokoľvek pred nimi i po nich. A toto povedomie o našich dejinách odovzdávať mladej generácii. Vďaka patrí Mgr. Anne Knežovej a vdp. o. Jozefovi Wojtylovi za zorganizovanie podujatia pre žiakov ZŠ Mlynská v gr. kat. chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, na ktorom sa postava sv. Cyrila Konštantína, veľkého šíriteľa viery, kultúry a vzdelanosti, pripomenula presne v deň 1150. výročia jeho narodenia pre nebo.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

obrazok

redakcia | 22. 2. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 191x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou