smahu správy

Po stopách našich predkov v meste

Súčasťou vzdelávania na školách je aj regionálna výchova, ktorá sa zaoberá hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom nášho národa. Nadobúda v edukačnom procese čoraz väčšie uplatnenie a potrebu rozvíjať deti podnetmi z okolia, zároveň sa podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti žiakov a vedie k zvýšeniu národného povedomia žiakov, k citovému vzťahu k svojmu bydlisku, obci, regiónu, vlasti. Veľkým prínosom edukácie sú vlastivedné vychádzky, ktoré sú u žiakov veľmi obľúbené a majú aj významný motivačný charakter. Aj naši tretiaci a štvrtáci si vybrali slnečný februárový deň na expedíciu mestom s heslom „Historické potulky mojím mestom“ alebo „Po stopách našich predkov v meste“. A že to bola ozajstná expedícia, svedčí aj prítomnosť mestského historika Mgr. Ľ. Šmajdu, ktorý nás sprevádzal známymi i menej známymi zákutiami mesta. Jeho prítomnosť a skvelý výklad umocňovali zážitky žiakov celého putovania. Dominantami bádania boli historické skvosty mesta, akými sú Kláštorný kostol Najsv.Trojice, Sanktuárium Najsvätejšieho Tela Pána, Kaštieľ.
Žiaci sa aktívne zapájali do výkladu a zvedavé otázky boli dôkazom ich veľkého záujmu. A čo im tento deň dal? Niekoľko postrehov našich žiakov na tento deň:
Dozvedela som sa, že v našom Sanktuáriu sa nachádza druhý najväčší barokový oltár na Slovensku. (Angelka R.) Zaujalo ma aj to, že v Stropkove istý čas žil P.O.Hviezdoslav, ktorý tu hľadal svojich predkov. (Šimon G.) Kedysi dávno tu bolo postavených len 10 domov a teraz je to veľké mesto. (Tamia V.) Bolo to pre mňa poučné a pútavé, tak som to hneď rozprával aj mojim rodičom. Určite rád by som si takýto deň ešte zopakoval. (Filip S.) Najviac sa mi páčilo rozprávanie sprievodcu o hrobkách. (Oliver Š.) Už viem, že kostol františkánov bol postavený v r.1675 a založený poľskými rehoľníkmi. (Šimon B.) Viedol nás múdry historik, ktorý nám povedal veľa o histórii Stropkova. (Jakub B.) Dozvedela som sa, že pod kaštieľom sú hrobky a že hrad aj hradby kedysi zhoreli. (Aurika V.) Naučila som sa veľa vecí, ktoré som doteraz nevedela. (Ninka B.) Zaujalo ma rozprávanie o podzemnej chodbe. Mohli by ju opäť postaviť? (Nelka Š.) Zistil som, čo som nevedel. (Adam Č.) Pod naším kostolom sú 3 hrobky, ktoré boli vykradnuté. (Liana P.) Zaujímavé bolo pre mňa spoznanie erbu rodiny Petheovcov. (Dominika G.)
Samotné reakcie a zážitky našich detí sú pre nás dôležitým záväzkom, preto si vážme všetko, čo nám zanechali naši predkovia. Je dôležité poznať zvyky a kultúru iných národov, ale ťažko ju pochopí ten, kto nepozná a neváži si zvyky a kultúru vlastného národa.
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Mgr. Daniela Šlangová

obrazok

redakcia | 15. 2. 2019 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 196x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou