smahu správy

Kameň a hlina, ale najmä roľníci alebo zázrak obilného zrnka

V našom putovaní dávnymi, pradávnymi dejinami urobíme obrovský skok. Nielen časový, ale najmä významový. Aj keď sme stále v dobe kamennej, človek v jej mladšej časti, v neolite, zmenil svoj status. Z koristníka, ktorý využíval prírodu bez vlastného podstatného zásahu, sa stal roľníkom a chovateľom – hospodárom. Začal meniť prírodu, investoval do nej, aby si mohol vziať viac. Tieto významné zmeny sa začali v oblasti Predného východu (tzv. úrodný polmesiac) približne pred 10 tisíc rokmi. K nám, do strednej Európy sa poznanie roľníctva a chovateľstva dostáva v 6. tisícročí pred Kr. z druhotného centra neolitizácie, z Balkánu. Najcharakteristickejšími znakmi neolitu je poznanie poľnohospodárstva, ktoré vyvolalo nevyhnutnosť usadlého spôsobu života (ak zasejete, musíte počkať na mieste aspoň jedno vegetačné obdobie – do žatvy), s čím súvisel vznik ďalších činností – potreba vybudovať pevnejšie príbytky vyvolala rozvoj tesárstva, to si vyžiadalo kvalitnejšie sekery, čo podmienilo zhotovovanie brúsenej kamennej industrie, využívanie ľanu a konopí pomohlo vzniku textilnej produkcie (pradenie a tkanie látok). Najtypickejším je ale výroba keramiky. Vypálené nádoby z hliny, bežne dostupného materiálu, sú od neolitu najbežnejším archeologickým nálezom. Keramika je krehká, ľahko sa rozbije, ale črepy z nej, vydržia v zemi celé tisícročia. Bola súčasťou bežného života na sídliskách a vkladala sa aj do hrobov ako hrobová výbava. Ani postupné nachádzanie a využívanie nových materiálov nedokázalo celkom potlačiť záujem o hlinené výrobky. Z ich tvarov a výzdoby vyžaruje cit tvorcov pre estetiku a až akási nostalgická krása.
Čo sa dialo v období neolitu (6. – 5/4. tisícročie pred Kr.) v stropkovskom regióne? Musíme znovu opakovať, že takmer nič o osídlení tejto oblasti v neolite nevieme. Aj pozorovania v južnejšie ležiacom Vranovskom okrese dokazujú, že kultúra s východnou lineárnou keramikou – najstaršia roľnícka kultúra na východnom Slovensku, vyhľadávala skôr nížinné oblasti Východoslovenskej roviny a v povodí Ondavy tu máme najsevernejšie jednoznačne určené nálezy z Čičvianskeho kopca v katastri obce Sedliská. Skúmané neolitické sídlisko je situované ešte južnejšie, v Sečovskej Polianke. Ukazuje sa, že prírodné podmienky hornatej oblasti a úzkych údolí riek nevyhovovali najstarším roľníkom a len pomaly prenikali do severnejších oblastí.
Skromné nálezy sú známe z chotára Kručova a Miňoviec. Našli sa pri prieskume Katedry všeobecných dejín FF PU v Prešove v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a Instytutom Archeologii JU v Krakove, ktorých výsledky publikovali J. Hriž a M. Vizdal. V Kručove, pri ceste Stropkov – Giraltovce, na svahu polohy Pod lipou sa pri prieskume našla obsidiánová čepeľ, obojstranne retušovaná (to je tá zúbkovaná úprava okrajov čepele), s oblúkovite odlomeným vrcholom. Mohla sa využívať aj ako škrabadlo. Autori nález s pravdepodobnosťou priradili bukovohorskej kultúre, veľmi významnej neolitickej kultúre, ktorá osídľovala aj vyššie položené oblasti a ktorá je známa najmä nádherne zdobenou tenkostennou keramikou
Len všeobecne do obdobia neolitu sú určené nevýrazné nálezy štiepanej kamennej industrie z radiolaritu, obsidiánu, rohovca a jadra z ílovca, nájdené v katastri Miňoviec. Kamennú industriu dopĺňal nevýrazný črep, pravdepodobne tiež z obdobia neolitu.
Ako asi vyzeralo obydlie neolitického roľníka možno spoznať z rekonštrukcie nálezu z Košíc v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T., kde v expozícií Svet dávnych vekov je možné tiež vidieť tvary a výzdobu keramiky a kamennú industriu neolitických kultúr nájdenú v blízkych regiónoch – vo Vranove a v Prešove.
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ Stropkov

obrazok obrazok

redakcia | 15. 2. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 41x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou