smahu správy

Dávno, pradávno...

Iba kameň

Dávno pradávno, v čase pred 2,5 miliónmi rokov až 10 000 rokmi prebiehalo najdlhšie obdobie ľudských dejín, ktoré nazývame paleolit, alebo staršia doba kamenná. Aby sme sa neponárali prihlboko, zostaňme v jej najmladšom období, ktorým je mladý paleolit (teda mladá staršia doba kamenná). Kladieme ju do obdobia pred 40 tisíc – 10 tisíc rokmi.

Nie je to celkom tak, že najdlhšiemu obdobiu ľudských dejín – dobe kamennej – vládol iba kameň. Kameň je len bežne dostupnou surovinou, ktorá sa na rozdiel od dreva, prútia, trávy, kože, kožušiny a iných organických materiálov v pôde nerozloží. Na základné pracovné nástroje a zbrane sa určite využívalo aj drevo (oštepy, šípy, palice a p.), z kože a kožušiny sa šili odevy, používali sa ako podložky na sedenie, spanie, na pokrývky, spolu s drevom na zhotovenie stanových príbytkov, z trávy, trstiny, prútia sa určite plietli koše a rohože. Nič z toho, čo človek nachádzal v prírode a určite sa v priebehu tisícročí naučil spracovávať, sa však nedochovalo. V našich pôdnych podmienkach nachádzame len kamennú industriu – nástroje, úštepy, jadrá. O čo vlastne ide? Človek zistil, že úderom kameňa, dreva či parohoviny o iný kameň, môže ten pôvodný kameň opracovať tak, že mu dá tvar nástroja – pästného klinu, driapadla, otlkača… Postupne ľudia zistili, že sa dajú využívať nielen jadrá, teda opracovávané kamene, ale aj odpad, t.j. úštepy, ktoré sú menšie, jemnejšie, ale aj ostrejšie a ďalším upravovaním ich tvaru a plochy, ale najmä ostrých hrán, sa môžu zmeniť na čepeľ noža, pílky, škrabadlo, ktorým sa dobre odstraňoval tuk z kože a kožušiny, či hrot šípu. Na základe sledovania typológie týchto nástrojov i na základe nálezov skromných a vzácnych kostrových zvyškov a stôp po táboriskách ľudí staršej doby kamennej sa pokúšame orientovať v tomto najdlhšom období ľudských dejín.
V stropkovskom regióne nemáme priame doklady paleolitu. Pripúšťame, že to môže byť len otázka nedostatočného výskumu. Kamene s retušou či bulbom často nevie rozoznať ani archeológ, ktorý sa nešpecializuje na kamennú industriu a na dobu kamennú. Laik si takýto nález sotva povšimne. Na Slovensku je len zopár archeológov, ktorí sa na najstaršie ľudské dejiny profesionálne zameriavajú a ktorí rozoznávajú medzi nálezmi rôzne typy kamenných nástrojov. Pre nás je zaujímavé, že je pomerne veľa nálezísk z mladšej doby kamennej na dolnom toku Ondavy, vo vranovskom regióne, kde na lokalite Nižný Hrabovec je niekoľko polôh s bohatým výskytom rôznych paleolitických kultúr, najmä mladopaleolitického aurignaciénu. Nositeľov tejto kultúry označujeme niekedy aj ako lovci mamutov. Mamuti sú vyhynutou čeľaďou slonovitých z radu chobotnatcov. Boli veľké asi ako dnešný slon indický a severské druhy mali telo pokryté dlhou srsťou. Nevieme, či vyhynutie mamutov výlučne spôsobili paleolitickí lovci, rozhodne k tomu istou mierou prispeli. V stropkovskom regióne sa v povodí Ondavy, v chotári Miňoviec, našiel zub – stolička mamuta. Aj keď tento vzácny kostrový zvyšok nedokazuje aj prítomnosť lovcov v tomto priestore, predpokladáme, že ľudia prechádzali za lovnými stádami aj za zdrojmi dobre štiepateľnej kamennej suroviny. Na tento, občas naozaj diaľkový tranzit, využívali iste aj dolinu Ondavy. Mamutiu stoličku si možno pozrieť v prírodovednej expozície Kaštieľa a Archeoparku Hanušovce n. T.
Nesmieme si ľudí tej doby predstavovať ako nejakých primitívov. Už dávno poznali oheň, odevy mali z kože a kožušiny, ich stravu tvorilo mäso ulovených zvierat a – ako sa v poslednom čase čoraz viac pripúšťa – najmä divo rastúce plody. Hovoríme, že človek v paleolite bol lovcom a zberačom, koristníkom, žil z toho, čo mu príroda sama poskytla, on ju ešte nevedel ovplyvniť tak, aby mu dávala viac, ako sama dokázala.
Ako asi vyzeral stanový príbytok paleolitického človeka možno vidieť v Archeoparku v Hanušovciach n. T., kde je postavená rekonštrukcia nálezu z Tibavy (okr. Sobrance).
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD.

obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 8. 2. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 165x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou