smahu správy

Rezort vnútra informoval o plánovaných zmenách v novele zákona o cestnej premávke

MV SR informovalo o najdôležitejších zmenách, ktoré plánuje rezort vnútra urobiť v súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke, ktorú len nedávno dali do medzirezortného pripomienkového konania.

Používanie telekomunikačných a obdobných zariadení
Týka sa to predovšetkým zákazu používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free, ktoré je upravené tak, že je zakázané ho aj držať v ruke a okrem telefónu sa vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Záchranárske uličky i parkovanie na chodníku
Po vzore viacerých iných štátov sa navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici. V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta vo výške 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!
Novela zákona tiež upravuje parkovanie na chodníku tak, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí, teda je primknutý s cestou a to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre občana.

Obdoba skúšobnej doby
Ako uvádza MV SR z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Títo vodiči v posledných piatych rokoch zavinili ročne 19% osôb, 21% dopravných nehôd za to isté obdobie, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.
Z uvedených dôvodov sa zavádza preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009. Navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najvyššej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dva krát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.
Zavádza sa tak nové opatrenie vo forme psychologického vzdelávania zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča.

Evidencia vozidiel po novom
Ďalšie zmeny sa týkajú aj evidencie vozidiel. Tou najzaujímavejšou je novinka v podobe upúšťania od vypisovania papierových žiadostí. Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby bez potreby návštevy dopravného inšpektorátu s tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Vozidlo ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie
Navrhované sú tiež zmeny týkajúce sa sankcií. Lepšiu vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla sa získa tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda vozidlom. Nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje len výlučne na dané vozidlo, ktoré bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

redakcia | 1. 2. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 272x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou