smahu správy

Stručne

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

Ako sa zvýšia dôchodky
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa mení spôsob určovania dôchodkového veku. Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich kalendárnych mesiacov.
Príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie
Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2019 tiež príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur mesačne.
Materské pri tzv. reťazovom pôrode už nebude nižšie ako po prvom pôrode matky
Výška dávky materské nebude pri tzv. reťazovom pôrode od roku 2019 nižšia ako pri predchádzajúcich materských poskytovaných z toho istého nemocenského poistenia matky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá o. i. v prospech poistencov upravuje výpočet materského v prípade, ak matka počas rodičovskej dovolenky porodí ďalšie dieťa/deti. Súčasne sa negatívne na výške dávky neodrazí ani to, ak bola žena v rozhodujúcom období pri reťazovom pôrode aj dočasne práceneschopná. Doteraz sa jej v takejto situácii výška dávky rátala z minimálneho vymeriavacieho základu, po novom sa po ďalšom pôrode určí z tzv. predpokladaného príjmu. Znamená to, že výpočet dávky materské bude pre matku po novom výhodnejší. Tým mamičkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka 2019, Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazovom pôrode prepočíta dávku materské automaticky, bez žiadosti.
Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne
S účinnosťou od 1. januára 2019 novela zákona o sociálnom poistení umožňuje aj tzv. súbežné poberanie materského matkou aj otcom v rovnakom období. Podmienkou bude, že každý z rodičov bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

redakcia | 11. 1. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 255x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou