smahu správy

Stručne

O vianočné príspevky k dôchodku netreba osobitne žiadať

Sociálna poisťovňa začína tento týždeň vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Bude ich viac ako 1,1 milióna – spolu 1 179 494. O príspevok netreba osobitne žiadať – Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne.
Dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí majú v decembri 2018 nárok na výplatu niektorého z dôchodkov, výška ich dôchodkových príjmov nepresiahne 572,40 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku. Ak sa dôchodok v decembri vypláca preddavkovo, vianočný príspevok vyplatený nemôže byť – dôchodca ho dostane dodatočne pri definitívnom priznaní dôchodku.
Maximálny vianočný príspevok v tomto roku predstavuje 87,26 eur a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške 205,07 eur mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eur do 572,40 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 21,15 eur.
Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eur mesačne, vianočný príspevok sa aj v roku 2018 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eur. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením tak bude aj v roku 2018 predstavovať maximálne výšku 100 eur.

Nemocenské dávky budú vyššie

V roku 2019 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 59,9672 eura na 62,7288 eura.
Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2019, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 34,50084 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 035,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 069,60 eura.
Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 47,0466 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 411,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 458,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).
Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 34,50084 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 345,10 eura za 10 kalendárnych dní.

redakcia | 21. 12. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 546x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou