smahu správy

NETRADIČNÝ TÝŽDEŇ NA ZŠ MLYNSKÁ

„REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ“

V dňoch 26. až 30. novembra 2018 prebiehal na ZŠ Mlynská v Stropkove už druhý ročník netradičného týždňa vyučovania pod názvom REMESLÁ MAJÚ BUDÚCNOSŤ, do ktorého boli zapojení žiaci 5. až 9. ročníka našej školy.

V rámci tohto týždňa pripravilo vedenie školy v spolupráci so svojimi pedagógmi
(Mgr. Cimbalová, Ing. Juhasová, Ing. Zajtková, Ing. Jankaničová, Mgr. Padová) netradičné vyučovanie s rôznym tematickým zameraním pre žiakov jednotlivých ročníkov. Tieto aktivity boli pripravené v rámci Národného Projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP na ZŠ, do ktorého sa zapojila naša škola v minulom školskom roku. Pretože dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní s cieľom umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť žiakov ZŠ a absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, sme sa rozhodli opäť pripraviť pre žiakov túto netradičnú formu vyučovania.
Kreatívne činnosti žiakov začali už v pondelok. V tento deň sa dievčatá 8. ročníka pod vedením Ing. Zajtkovej zúčastnili návštevy firmy JAKDUP s.r.o., v ktorej sa oboznámili s prevádzkou a výrobou šnúrok, horolezeckých lán, … . A nielen to. Veľmi zaujímavá bola pre účastníkov tejto akcie aj účasť pri výrobe vitráží, práce so sklom a následne s kovom. Naši ôsmaci si priniesli z exkurzie nielen zaujímavé poznatky a skúsenosti, ale majitelia firmy p. J. Kmiť a p. A. Kmiťová ich obdarovali malými darčekmi.
Chlapci 8. ročníka pod vedením Mgr. Cimbalovej absolvovali exkurziu vo firme PS Plasty s.r.o. v Stropkove. Aj oni mali možnosť zoznámiť sa s nepretržitou výrobou v tomto podniku, ktorá je zameraná na výrobu plastových nádob rôzneho druhu pre potravinársky a iný priemysel. Taktiež so spracovaním materiálu, z ktorého sa tieto výrobky určené pre trh vyrábajú. V tento deň pokračovali v kreatívnych workshopoch dievčatá 5. ročníka, ktoré pod vedením Mgr. Padovej vymýšľali a zhotovovali pletené vlnené ozdoby pod vianočný stromček pre svojich najbližších. Žiačky 9. ročníka pod vedením Ing. Juhasovej začali svoje aktivity v keramikárskom workshope, v ktorom sa zoznámili s hrnčiarskym kruhom a pracovali na výrobe zaujímavých výrobkov z hliny. Výsledkom ich celodennej práce boli vianočné svietniky a ozdoby, ktoré po vyschnutí a vypálení v hrnčiarskej peci budú ešte zdobiť a glazúrovať.
V utorok pokračovali v aktivitách chlapci 7. ročníka. Pod pedagogickým dozorom Mgr. Cimbalovej navštívili prevádzku firmy Stroptel s.r.o. v Stropkove a zoznámili sa s výrobou transformátorov, cievok pre elektrotechnický priemysel, telekomunikácie,… Ďalšou realizovanou aktivitou tohto dňa bola návšteva rezbárskej dielne p. Mušinského, v rámci ktorej naši žiaci pod vedením Ing. Juhasovej mali možnosť privoňať k rezbárskemu remeslu a k práci s drevom. Dievčatá 6. ročníka sa zase spolu so svojou učiteľkou Ing. Zajtkovou priučili cukrárskemu remeslu a spoločnými silami napiekli rôzne druhy vianočného pečiva, ktorými ponúkali svojich spolužiakov a pedagógov. Popýšili sa slanými tyčinkami, vanilkovými rožkami a lineckými koláčikmi. Všetky druhy chutili znamenite.
Streda na našej škole patrila chlapcom 9. ročníka a rezbárskemu workshopu. Naše pozvanie prijal p. Mušinský a žiaci pod jeho vedením v spolupráci s Ing. Juhasovou vyrábali krásne drevené výtvory. Nedali sa zahanbiť ani žiačky 7. ročníka, ktoré pod vedením Ing. Jankaničovej zhotovovali farebné vianočné ozdoby z látky a korálikov, ktorými následne ozdobili priestory školskej jedálne a zborovňu pedagógov. Žiaci 7. ročníka sa v tento deň zúčastnili exkurzie vo firme Repro s. r.o., kde pod vedením jej riaditeľa Ing. Zakoviča mali možnosť sa zoznámiť s výrobou káblových zväzkov.
Vo štvrtok bola naša škola ZŠ Mlynská organizátorom už 9. ročníka obvodného kola technickej olympiády a preto tento deň patril tejto aktivite.
Netradičný týždeň na ZŠ Mlynská v Stropkove sme ukončili DŇOM PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE pre žiakov 9. ročníka. Pre tento deň sme vyhradili N pavilón a privítali sme na pôde našej školy zástupcov 11 SOŠ prešovského a košického kraja a gymnázia v Stropkove. Počas tohto dňa mali naši deviataci možnosť zúčastniť sa prezentácií SOŠ a oboznámiť sa s možnosťami štúdia a so študijnými odbormi na SŠ v našom regióne.
Pre deviatakov boli vytvorené pracovné skupiny zo zástupcov prezentovaných škôl a počas celého dňa mali možnosť v rámci ich prezentácií zoznámiť sa s týmito aktivitami (módna prehliadka, výroba nealko drinkov, príprava slaných a sladkých dobrôt, mimoškolské aktivity škôl, exkurzie, zahraničné pobyty,… ). U žiakov 9. ročníka a zástupcov SOŠ mala táto forma predstavovania škôl veľmi pozitívny ohlas.
Všetky tieto aktivity, ktoré pripravila ZŠ Mlynská pre svojich žiakov 5. až 9. ročníka potvrdili staré príslovie, že REMESLO MÁ ZLATÉ DNO. A nielen to. Formovanie žiakov pre budúce povolanie, to nie je len výber školy v 9. ročníku, ale postupné zapájanie žiakov počas ich štúdia na ZŠ do takýchto netradičných aktivít. Vďaka nim si žiaci rozšíria svoj obzor, získajú nové poznatky, zručnosti a objavia v sebe schopnosti, ktoré im určite pomôžu nájsť ten správny smer a vybrať si budúce povolanie, pretože študovať neznamená len sedieť nad knihami.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu tohto netradičného aktívneho týždňa patrí predovšetkým našim pedagógom: výchovnej poradkyni Mgr. Cimbalovej, Ing. Juhasovej, Ing. Zajtkovej, Ing. Jankaničovej, Mgr. Padovej. Taktiež navštíveným firmám a p. Zakovičovi, p. Potomovi, p. Kmiťovi, p. A. Glinskému, p. Mušinskému za ochotu prijať našich žiakov a za možnosť navštíviť ich prevádzky a firmy. Taktiež našim žiakom II. stupňa za vzornú reprezentáciu školy a úsilie, ktoré vynaložili pri jednotlivých aktivitách počas netradičného týždňa vyučovania.
ZŠ Mlynská Stropkov

obrazok

redakcia | 14. 12. 2018 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 30x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou