smahu správy

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je už po dvadsiaty raz od roku 1998 vyhlásený z iniciatívy Európskej únie za Európsky týždeň boja proti drogám. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

V zmysle definície WHO „drogová závislosť je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu buď sústavne alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky“. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa z túžby, ktorá súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.
Svetová správa o drogách 2018 uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6% celosvetovej populácie) vo veku 15 až 64 rokov. Približne 31 miliónov ľudí, ktorí užívajú drogy, trpí poruchami zapríčinenými užívaním drog. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo v roku 2015 približne 450 tisíc ľudí v dôsledku užívania drog. Z týchto úmrtí, 167 750 bolo priamo spojených s poruchami užívania drog, predovšetkým predávkovaním. Zvyšok bol nepriamo pripísaný užívaniu drog a zahŕňal aj úmrtia na HIV a hepatitídu C získané prostredníctvom nebezpečných injekčných postupov.
V tomto čase prebiehajú hlavne v školách a vzdelávacích inštitúciách aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom. Žiaci a študenti sa zapájajú do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoja k závislostiam. Realizujú sa rôzne prednášky, besedy, premietajú DVD s danou tematikou. V priestoroch RÚVZ sa vystavujú svojpomocne zhotovené prevenčné panely a informačné nástenky s touto témou.
RÚVZ Svidník

redakcia | 23. 11. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 27x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou