smahu správy

Knižnica dostala na nové knihy, informačný systém a výpočtovú techniku 14 tisíc eur

Stropkovská knižnica pokračuje v obnove svojho knižničného fondu. Po minuloročnom úspešnom projekte, vďaka ktorému tam pribudli nové knihy za takmer 3200 eur chystajú tentoraz nákup kníh za viac ako 4200 eur.

„Projekt Nové knihy pre všetkých je zameraný na nákup novej literatúry pre širokú verejnosť, ktorú nepredstavujú len obyvatelia Stropkova, ale aj obyvatelia okolitých obcí v okrese Stropkov. Našim hlavným zámerom bola obnova zastaraného knižničného fondu a zabezpečenie služieb obyvateľom mesta a okolitých obcí. Pri výbere sa zohľadňovala široká škála používateľov knižnice a snažili sme sa vyhovieť ich požiadavkám a potrebám,“ priblížil vedúci Odboru školstva MsÚ Tibor Kubička. Projekt financuje Fond na podporu umenia sumou 4000 eur, spoluúčasť mesta predstavuje ďalších 215 eur.
Okrem novej literatúry pribudnú aj tradičné tituly, ktoré v knižničnom fonde doteraz chýbali. „Vďaka tomu chceme formou zážitkovej práce s knihami, rôznymi besedami a rozprávkovými čítaniami u detí zvýšiť záujem o čítanie a našu knižnicu. V neposlednom rade chceme osloviť aj seniorov a prispieť tak ku skvalitneniu ich kultúrneho života,“ doplnil T. Kubička.
Druhým z úspešných projektov je KIS Tritius zameraný na nákup novej výpočtovej techniky a nového knižnično-informačného systému Tritius. Vďaka nemu poskytne knižnica v budúcom roku širokej verejnosti kvalitnejšie a modernejšie knižnično-informačné služby. Výška dotácie predstavuje 10 tisíc eur, mesto projekt financuje sumou 608,10 eur. „Mestskú knižnicu bolo potrebné zmodernizovať tak po stránke technickej, ako aj z hľadiska zavedenia nových knižnično-informačných technológií. Nový systém umožní skvalitniť služby knižnice a takisto sprístupní užívateľom potrebné informácie zo všetkých dostupných zdrojov. Systém Tritius spĺňa všetky naše a používateľské požiadavky na moderný, prehľadný a prispôsobivý systém. Ide o úplný knihovnícky systém, ktorý spája vlastnosti osvedčeného systému Clavius (najrozšírenejšieho knihovníckeho systému v SR a ČR) s modernou technológiou webovej aplikácie, ktorá má potenciál slúžiť v knižnici ďalšie desaťročia,“ uviedol T. Kubička.
Tritius dodržiava všetky medzinárodné formáty, pravidlá a normy, má moderný a prehľadný dizajn. V rámci používateľského konta má jednoduché vyhľadávanie, poskytne čitateľovi informácie o jeho výpožičkách, rezerváciách, poplatkoch a pod. S nákupom licencie na KIS Tritius bude zakúpený aj nový server a operačný systém nevyhnutný na jeho prevádzku. Knižnica tiež vďaka projektu dostane dve nové počítačové zostavy a ďalšiu potrebnú výpočtovú techniku.
Projekty Nové knihy pre všetkých a KIS Tritius podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
-msú-

redakcia | 16. 11. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 243x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou