smahu správy

Medzinárodný deň školských knižníc

100 rokov od vzniku Česko-slovenska

Medzinárodný deň školských knižníc sa pripomína každý rok štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc a ich významu i prínosu pri vzdelávaní detí. Naša Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove dňa 22. októbra 2018 pripravila zaujímavé podujatie v školskej knižnici. Téma celého podujatia bola: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-slovenska.“ Aj našim cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu prostredníctvom poznávania nového a formou dokumentu i faktu získať nové poznatky.
V tomto roku bola vybraná do tejto oslavy téma, ktorej sa v školách žiaci venujú veľmi málo. Pripomenuli sme si 100 – sté výročie vzniku Česko-slovenska. Do školskej knižnice zavítali učitelia a žiaci tretieho, štvrtého a ôsmeho ročníka našej školy. Všetkých prítomných privítala vedúca školskej knižnice Mgr. Jana Smolková, priblížili im význam podujatia a oboznámila ich s celým priebehom. Vyučujúca predmetu dejepisu Mgr. Ľubica Kačmárová si pre žiakov pripravila zaujímavé rozprávanie. Dozvedeli sa tu veľa zaujímavých vecí o dramatických udalostiach, ktoré sa odohrávali tesne pred vznikom Česko-slovenskej republiky i čo nám priniesol rok 1918. Formovanie nášho štátu prebiehalo počas búrlivých udalostí 1. svetovej vojny. Žiaci živo reagovali na pripravené otázky a tým si hneď overovali získané vedomosti. Aj tretiaci a štvrtáci sa zapájali do diskusie o tom, prečo má byť vznik Československa štátnym sviatkom. Pri prezentácii mali možnosť názornej ukážky hraníc našej novej republiky a priblížila im aj tváre významných osobností – T.G. Masaryka, E. Beneša, M. R. Štefánika. Všetci mali významnú zásluhu na vzniku Česko-slovenskej republiky. Získané vedomosti si overili formou kvízu, kedy sa žiaci rozdelili do skupín a vzájomne riešili úlohy k danej téme. Na všetky otázky vedeli odpovedať a získali tak zaslúženú sladkú odmenu.
Po vyhodnotení kvízu sme mohli skonštatovať, že toto podujatie malo význam a žiaci si odniesli domov trvalé vedomosti z histórie našej republiky, ktoré sa naučili v našej školskej knižnici. „28. október má pre Slovákov mimoriadny význam.“
Školská knižnica, ZŠ Konštantínova

obrazok obrazok

redakcia | 16. 11. 2018 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 26x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou