smahu správy

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom ako napr. ochorenie dýchacích ciest (astma, rinitída, azbestóza, silikóza), poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému, podráždenia kože a kožných ochorení, rakoviny.
Riziku expozície nebez¬pečným látkam sú však vystavení zamestnanci vo všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov uvádza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné chemické alebo biologické látky. Identifikovanie a riadenie týchto rizík je preto veľmi dôležité.
Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku a podporiť kultúru prevencie rizika.
Kampaň má tieto ciele: zvýšiť informovanosť o význame kontrolovania nebezpečných látok na európskych pracoviskách, propagovať hodnotenie rizík, elimináciu a nahradenie, ako aj hierarchiu preventívnych opatrení, zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciou karcinogénom pri práci, zamerať sa na skupiny pracovníkov s osobitnými potrebami a na tie skupiny, ktoré sú vo väčšej miere ohrozené napr. ženy, migranti a mladí ľudia, zvýšiť informovanosť o vývoji politík a súčasnom legislatívnom rámci.
Od 22. októbra 2018 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv. 303 a 312) uskutoční dňa 26.10.2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“, kde Vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na otázky týkajúce sa napr. povinností zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci, zabezpečení pracovnej zdravotnej služby, hodnotení zdravotného rizika pri práci, problematike rizikových prác, odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb, právnym predpisom v oblasti ochrany zdravia pri práci z hľadiska expozície faktorom práce a pracovného prostredia.
Viac informácii o kampani nájdete na stránke https://healthy-workplaces.eu/sk a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.
-ruvzsk-

redakcia | 26. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 210x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou