smahu správy

Ako reaguje odborné vzdelávanie a príprava na súčasné potreby trhu práce

obrazokPrešovský samosprávny kraj zorganizoval uplynulú stredu v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove odbornú konferenciu pod názvom Potreby trhu práce a odborné vzdelávanie a príprava v Prešovskom samosprávnom kraji. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov podnikateľov, verejného sektora a neziskových organizácií.

Experti Svetovej banky predstavili výsledky prvej aktivity zameranej na prieskum potrieb zamestnávateľov v kraji. Cieľom odbornej konferencie je prediskutovať so zástupcami všetkých sektorov možnosti ďalšej spolupráce, podporu duálneho a praktického vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl a inovácie vo vzdelávaní.
Predbežné výsledky prieskumu potrieb zamestnávateľov naznačujú trend smerujúci k rovnováhe medzi zručnosťami potrebnými pre výkon konkrétneho povolania a zručnosťami pre 21. storočie ako sú napríklad schopnosť riešenia problémov, komunikácia v tíme, znalosť práce s počítačom. Súčasťou konferencie je aj prezentácia najlepšej praxe – spolupráce stredných odborných škôl s podnikateľským a neziskovým sektorom.
V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať prieskumom o potrebách a pripravenosti stredných odborných škôl reagovať na súčasné a budúce potreby trhu práce. Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu.
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do európskej iniciatívy Catching-up Regions. Jej zmyslom je vypracovať akčný plán a nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu.
Iniciatíva Catching-up Regions predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch poľských regiónoch.
Cieľom iniciatívy, do ktorej bol v rámci Slovenska pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, je adresná podpora menej rozvinutých, tzv. „dobiehajúcich“ regiónov. Prvotnou úlohou je identifikovať problematické oblasti, ktorých riešenia by pozitívne ovplyvnili sociálny a ekonomický rozvoj kraja. Výstupom prvej fázy, ktorá by mala trvať približne jeden rok, je implementácia akčného plánu.
Celý proces Catching-up Regions naštartoval podpis dokumentu v januári t.r., v ktorom zúčastnené strany deklarovali spoločný zámer vzájomne spolupracovať na príprave a napokon implementácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK. Iniciatívu podporuje z národnej úrovne aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V rámci spolupráce sa predpokladá taktiež aktívna participácia partnerov z miestnej a krajskej úrovne, z akademickej a podnikateľskej sféry, ale aj zástupcov ďalších relevantných oblastí.
-ts-

obrazok

redakcia | 19. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 294x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou