smahu správy

Agentúra regionálneho rozvoja bilancovala pätnásť rokov činnosti

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) patrí medzi lídrov poskytovania pomoci pri čerpaní eurofondov. Združenie, ktorého zakladateľom je prešovská župa, za pätnásť rokov existencie na územie kraja priniesla projekty za viac ako 167 miliónov eur.

Pri bilancii výsledkov činnosti finančný objem schválených projektov v jednotlivých plánovacích obdobiach od roku 2004 do polovice roku 2018 dosiahol výšku 167 miliónov eur.
„Z tejto celkovej sumy predstavuje finančná podpora z operačných programov a grantových schém 123 miliónov eur, v rámci cezhraničných a nadnárodných programov či iniciatív viac ako 44 miliónov eur. Peniaze išli do rekonštrukcií škôl, domovov sociálnych služieb, do rekonštrukcií ciest, obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva, ale i do revitalizácií verejných priestranstiev, znižovania emisií a environmentálnej záťaže,“ povedal generálny riaditeľ ARR PSK A. Benes.
Ako ďalej uviedol, v aktuálnom programovacom období 2014 – 2020 bolo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a operačného programu Ľudské zdroje agentúrou spracovaných a podaných 147 projektov za viac ako 79 miliónov eur.
„Medzi najvýznamnejšie projekty v tomto období patria projekty na výstavbu cyklochodníkov v mestách Veľký Šariš, Sabinov, Svit a v obci Pečovská Nová Ves, výstavba vodovodov v obciach Ľubotín a Koprivnica, rekonštrukcia a dovybavenie 19 stredných škôl v rámci PSK, vybavenie tried učebnými pomôckami v 48 základných školách, ako aj projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov v rámci kraja,“ dodal A. Benes.
V súčasnosti má Agentúra regionálneho rozvoja deväť členov. Okrem pôvodných zakladateľov – PSK a Prešovskej univerzity sú nimi mestá Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Svidník, Levoča a Svit.
-psk-

redakcia | 19. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 188x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou