smahu správy

Rekonštrukcia vojnového cintorína I. svetovej vojny spolu s kaplnkou sv. Barbory

obrazokV roku 2016 sa začalo s rekonštrukciou vojnového cintorína z obdobia 1. svetovej vojny, kde je pochovaných 700 vojakov. Rekonštrukciu sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva vnútra SR vo výške 48 tisíc Eur so spolufinancovaním mesta vo výške 12 tisíc eur.

„Rekonštrukčné práce realizoval v rokoch 2016 až 2018 mestský podnik Služba. Za finančnú pomoc, za spoluprácu pri príprave a zrealizovaní celého projektu patria slová vďaky Ministerstvu vnútra SR. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť ústretovosť a kvalitnú spoluprácu s generálnym riaditeľom sekcie vojenskej správy ministerstva a s našim rodákom Adriánom Jenčom,“ povedal primátor O. Brendza a dodal, že monumentálny pamätník navrhla Ing. arch. Eva Kupčihová, tabule s menoslovom pochovaných a identifikovaných 320 vojakov navrhol a zrealizoval Mgr. art. Peter Beňo. Totožnosť pochovaných vojakov sa mestu podarilo zistiť v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Klubom vojenskej histórie Beskydy.
Na cintoríne je pochovaných viac ako 700 vojakov rakúsko-uhorskej armády rôznych národností (Maďari, Srbi, Rumuni, Slováci) a ruskej armády. Vojaci sú pochovaní v 80 individuálnych hroboch a v 16 masových hroboch. Hroby pochádzajú z obdobia rokov 1914 až 1915 a súvisia s prenikom ruských vojsk v jeseni 1914 a na jar v roku 1915.
„Mesto Stropkov realizovalo rekonštrukciu a výstavbu v troch etapách. V roku 2016 sa začalo s prvou etapou, v roku 2017 bola ukončená druhá etapa a v roku 2018 tretia etapa s celkovým dokončením a posviackou zrekonštruovaného vojenského cintorína,“ spresnil O. Brendza a doplnil, že po ukončení I. svetovej vojny bol uvedený cintorín čiastočne rekonštruovaný s tým, že Legionárska obec československá spolu s mestom vybudovali na vojenskom cintoríne kaplnku, ktorá je umiestnená v centre cintorína.
V roku 2006 bol na cintoríne umiestnený kamenný kríž, ktorý na pamiatku venovala rodina akad. Maliara Františka Veselého zo Stropkova. V súčasnosti tvorí súčasť nového pamätníka.
V roku 2016 v rámci prvej etapy prebehli na cintoríne zemné práce, vyrezali sa dreviny a kríky. Pracovalo sa na odvedení dažďovej vody zo zvodov kaplnky a upravil sa svah. Okolo chodníka na ul. Cintorínskej bol vybudovaný múrik z betónových palisád v dĺžke takmer 20 m a následne sa upravil svah k novému plotu.
Nezabudlo sa ani na kaplnku, ktorá má nové okná a dvere, opravené parapety a natretú strechu a všetky klampiarske výrobky. Opravili sa exteriérové i interiérové omietky, opravené boli tiež malé praskliny na omietkach a položila sa nová dlažba.
Umiestnené boli nové kamenné tabule s osvetlením a nezabudlo sa ani na nové verejné osvetlenie. Obnovila sa podmurovka a výplne oplotenia cintorína. „Oprava plota pozostávala z vybúrania pôvodného plota z troch strán vojenského cintorína v dĺžke 70 m, ktorý bol značne poškodený a nebolo možné ho opraviť. Zrealizovaný bol preto výkop a zabetónovanie nových základov v dĺžke 40 m, zhotovenie nového oplotenia v dĺžke 30 m, nákup plotových betónových dielov na celé oplotenie,“ uviedol primátor s tým, že zrekultivovaná bola tiež trávnatá plocha, vysadené boli dreviny a živý plot, osadili sa parkové lavičky, ktoré sú umiestnené pred kaplnkou.
V roku 2017 dalo mesto spracovať architektonický návrh nového pamätníka. „Po jeho schválení bola v roku 2017 realizovaná výstavba pamätnej steny z pohľadového železobetónu, pozostávajúca z dvoch blokov rozmerov 5,8 m x 3,4 m, ktoré rozdeľuje jestvujúci kríž. Následne boli vybudované spevnené plochy, stojiská odpadov a doplnené boli aj lavičky,“ povedal O. Brendza.
V tomto roku bola rekonštrukcia ukončená inštaláciou menoslovu padlých, nadpisov a schém cintorína. Dokončené boli sadové úpravy i verejné osvetlenie.
Slávnostná posviacka, ktorá bola súčasťou minulo víkendových Manévrov 1911, sa konala za účasti vojenských duchovných a mnohých významných hostí.

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 12. 10. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 249x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou