smahu správy

Diskusia o prevencii kriminality v priestoroch MsÚ

obrazokStredu 19. septembra sa na MsÚ v Stropkove stretli primátor mesta Stropkov O. Brendza, PhDr. Ingrid Doležalová z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR, členovia Mestskej polície, zástupcovia Denného centra a Jednoty dôchodcov, terénni sociálni pracovníci, ako aj pracovníčka z Arcidiecéznej charity Košice, aby spolu diskutovali o projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Projekt má za úlohu posilniť inštitucionálne kapacity a efektivitu verejnej správy, ako aj skvalitnenie systémov a optimalizovanie procesov verejnej správy.
Tento projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v SR.
„Je to problematika, ktorá je nám známa. Problematika, ktorou sa zaoberáme a stretávame sa s ňou pri dennodenných povinnostiach v meste. Projekt prináša zaujímavé možnosti pre dotknuté skupiny, ale aj pre celé obyvateľstvo nášho mesta a nášho okresu. Budú nám ponúknuté možnosti spolupráce a pomoci,“ uviedol primátor mesta Stropkov v úvode tohto informatívneho stretnutia a dodal, že mesto určite využije sociálnych terénnych pracovníkov, komunitné centrum, denné centrum, či materské centrum na to, aby sa táto problematika dostala do povedomia občanov.
Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov, ktoré budú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií a ktoré pre obete poskytnú konzultácie, poradenstvo, informačno-osvetové aktivity v oblasti prevencie a diskusie pre zraniteľné cieľové skupiny.
„V rámci celého Slovenska vzniklo osem takýchto kontaktných bodov, ktoré sídli v každom krajskom meste, aby sme boli čo najbližšie k ľuďom. Budeme sa snažiť hľadať externých pracovníkov z radov odborníkov v jednotlivých mestách, ako sú napr. právnici, či psychológia v súčinnosti s políciou a inými úradmi a inštitúciami, aby sme obetiam vedeli pomáhať,“ uviedla I. Doležalová.
Ako ďalej uvádza, najčas¬tejšími obeťami trestných činov sú seniori, týrané ženy a iní ľudia, ktorí sa stali obeťami rôznych podvodov. Prvou časťou tohto projektu je osvetová informačná kampaň, aby ľudia vedeli, že takýto projekt je, že existujú kontaktné miesta, kde je možné vyhľadať pomoc. Ďalšou časťou projektu budú od novembra preventívne aktivity v spolupráci so samosprávami a rôznymi inými organizáciami. Projekt zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.
„Hľadali sme prieniky nášho vzájomného pôsobenia, možnosti ako využiť naše skúsenosti a skúsenosti odboru prevencie kriminality. V rámci prevencie kriminality sme v meste zrealizovali niekoľko projektov – od kamerového systému, ktoré má 17 funkčných kamier cez vytvorenie 8 člennej mestskej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorá pomáha monitorovať situáciu v meste,“ uviedol O. Brendza.
I. Doležalová z Odboru prevencie kriminality navštívila tiež ÚPSVaR i Komunitné centrum v Stropkove a spolu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi diskutovali o ďalších možnostiach prevencie kriminality, hlavne však o možnostiach, ktoré tento projekt prináša, o spôsobe šírenia osvety a informovania o náraste podvodov rôzneho druhu, pretože sofistikovanosť podvodníkov zdá sa nemá hraníc. Je preto veľmi ľahké stať sa obeťou akéhokoľvek podvodu, preto je veľmi dobre mať sa na pozore a nebáť sa o svojich skúsenostiach otvorene hovoriť, prípadne vyhľadať pomoc odborníkov.

Ingird Doležalová z Odboru prevencie kriminality kancelárie Ministerstva vnútra SR radí nielen našim seniorom, aby:
- do bytu nikdy nevpúšťali žiadnych cudzích ľudí
- medzi dverami určite nič nepodpisovali
- svoju adresu, rodné číslo, alebo číslo občianskeho preukazu neposkytovali cez telefón cudzím ľuďom
- od podomových predajcov nič nekupovali
- peniaze cudzím ľuďom nerozmieňali a ani nedávali
- PIN kód k bankomatovej karte nenechávali pri platobnej karte, ani ho nenosili v peňaženke
- ponúkaný tovar nenakupovali cez telefón a hovor rýchlo ukončili
- cudzím ľuďom do auta zásadne nenastupovali
- cudzích ľudí nevolali k sebe domov
- zdravotníctvo je bezplatné, preto peniaze na ošetrenie pre príbuzných cudzím ľuďom nikdy nedávali

obrazok obrazok obrazok

Andrea Fecková | 28. 9. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 477x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou